Dinsdag 3 november

Wandel in m’n woonwijk. Lees in het AD over de communicatiecampagne ‘Den Haag tegen corona’ die vandaag van start gaat. De komende weken zijn de eerste boegbeelden van ‘Den Haag tegen corona’ te zien op reclamezuilen, lantaarnpalen en op schermen in de stad. Vanaf volgende week worden ook posters, video’s en verhalen in het gemeentelijke netwerk in de wijken verspreid. De informatie op de website en ook een groot deel van de communicatie-uitingen zijn vertaald in het Arabisch, Bulgaars, Chinees, Engels, Pools, Roemeens, Spaans en Turks. De campagne wordt constant aangepast naar wat de actuele situatie vraagt. Merkt de GGD bijvoorbeeld dat het aantal besmettingen onder jongeren toeneemt, dan zorgen we voor extra bereik onder jongeren. Zo blijft de campagne voortdurend actueel en relevant.

Fiets naar het Stadhuis. Praat bij met gemeentesecretaris Ilma en vervolgens samen met haar en raadsgriffier Lilianne. De rest van de ochtend en een deel van de middag gaat op aan de vergadering van het college van B&W in de raadzaal. In de raadzaal is voldoende ruimte om afstand tot elkaar te houden. Ook al vergaderen wij al enige tijd op deze manier … het blijft wennen.

Onderteken na afloop brieven aan mijn ambtgenoot Michael Ludwig (Wenen) en aan de ambassadeur van Oostenrijk in Nederland (H.E. Astrid Harz) naar aanleiding van de aanslag in Wenen gisteravond. De vlag voor het Haagse Stadhuis hangt vandaag halfstok.

Gebruik de rest van de middag om me voor te bereiden op de vergadering van de gemeenteraad van vanavond. Chiu Man (districtschef politie) belt vlak voor de gemeenteraad die om half zeven begint in verband met een actualiteit. Spreek aan het begin van de gemeenteraadsvergadering – het is mijn eerste sinds mijn aantreden in de Raadzaal – een in memoriam uit ter nagedachtenis aan het VVD-raadslid mevrouw Aad Blokpoel-Lotsy (93). Fiets na afloop van de gemeenteraad aan het eind van de avond naar huis. Volg thuis via CNN de eerste commentaren op het verloop van de verkiezingen in de Verenigde Staten. M’n nichtje Donell Snyder belt vanuit Michigan. Hoewel verslavend, ga ik toch enigzins bijtijds naar bed.