Dinsdag 31 januari

De laatste dag van januari. Ga in alle vroegte in een lichte miezer aan de wandel. Om kwart over acht heb ik mijn eerste overleg. Spreek via MS Teams met VNG bestuurscollega wethouder Peter Heijkoop (Dordrecht) en de algemeen directeur van de VNG Leonard Geluk. Stemmen een paar zaken af.

Neem, inmiddels op het Stadhuis, samen met gemeentesecretaris Ilma Merx de agenda van de collegevergadering door. Heb aan het begin van de middag na de collegevergadering een kort overleg met een aantal naaste medewerkers. Begeef me dan naar de achtste verdieping. Daar vindt de eerste thematische bespreking van het (nieuwe) college plaats. Het onderwerp is bestuurlijke integriteit. De hooggeleerde Leonie Heres en Selma van den Berg (manager van het gemeentelijk Bureau Integriteit) begeleiden ons bij de bespreking.

Loop tegen vieren snel terug naar mijn werkkamer. Om vier uur precies begint in de nabijgelegen collegekamer een besloten zitting van het Centraal Stembureau. In verband met de komende Provinciale Statenverkiezingen onderzoek ik samen met mijn collega’s Herman, Joop, Ingrid en Daniella de kandidatenlijsten voor de Provinciale Statenverkiezingen en de verkiezingen van het kiescollege. Medewerkers Nathalie, Annemiek en Arjan van Publiekszaken hebben een en ander nauwkeurig voorbereid. De openbare zitting volgt vrijdag. Ook die zit ik voor, maar dan in de raadzaal. Geef een kort video-interview aan Vicky Hendriks en Sabine van Pesch (beiden van Communicatie) voor een training van de collegeleden die vrijdagochtend plaatsvindt. Heb een uitvoerig telefonisch overleg met ambtgenoot Femke Halsema (Amsterdam). Neem daarna met Jessie Post (VNG International) een aantal lopende zaken door.

Het begin van de avond staat vervolgens in het teken van het bijwonen van een bijeenkomst ter gelegenheid van de oprichting van het Ondernemersberaad Haags Veen. In de Rubensstraat in Schilderswijk staat de grote zaal van Bettah Boxing Gym bomvol met ondernemers. Er zijn ook een aantal gemeenteraadsleden. Begroet vele goede bekenden. Sprak een aantal ondernemers onlangs bij een ondernemersontbijt, anderen bij de opening van de Gouden Lunchroom en de bijeenkomst ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het familiebedrijf Bharat Kings. Spreek net als wethouder Saskia Bruines de ondernemers toe. Ondernemerschap is sterk verankerd in de Haagse regio.       
Vandaag staan we stil bij dit netwerk van winkeliers en andere ondernemers op en rondom de Haagse Markt. Goed om te zien hoe zij zich verenigen in het Ondernemersberaad Haags Veen. In combinatie met de wijkorganisaties en een aantal actieve bewoners is dit netwerk een krachtig initiatief om het winkelgebied schoner, veiliger en aantrekkelijker te maken. Het college heeft de plannen en prioriteiten van de buurt, die zijn samengebracht in de Wijkagenda, onlangs in ontvangst genomen. De agenda gaat in op de zaken die nodig zijn om de winkelstraten hier te laten floreren. In dat rijtje van prioriteiten staat ook een hogere organisatiegraad van de ondernemers. Dat punt uit de Wijkagenda wordt met dit ondernemersberaad verzilverd. Wens Farid, Murat en Abdul, de leden van het dagelijks bestuur van het ondernemersberaad veel succes. Ramon Jaikaran en Atalay Celenk (Economische Zaken) doen me in- en uitgeleide. Prima bijeenkomst.

Bel, terug thuis, met m’n dochter, m’n moeder en huisschilder Ab Schilder (Le Peintre à Volendam).