Dinsdag 31 oktober

Ga zwemmen en fiets vanaf huis richting de binnenstad. Woon vanaf half negen op de vijfde verdieping in de Centrale bibliotheek aan het Spui een werkontbijt bij van de colleges van Rijswijk en Den Haag. Goed gesprek. Krijgen na afloop Hansken-koekjes cadeau van ambtgenoot Huri Sahin.

Loop met Freek (kabinetszaken) in de regen terug naar het Stadhuis. De rest van de ochtend en deel van de middag staan in het teken van de wekelijkse vergadering van het college van burgemeester en wethouders (B&W). Koppel na afloop de collegebesluiten terug aan een paar naaste medewerkers.

Ga aan het eind van de middag richting het Oude Stadhuis aan de Dagelijkse Groenmarkt. Reik namens de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen (KMRD) een bronzen medaille uit aan twee mannen die afgelopen zomer een heldendaad verrichtten. Jan Buitenhuis en Jeroen Sanders waren vrijdagavond 18 augustus op het Haagse Zuiderstrand toen ze zagen dat twee personen door een snelstromende mui in de problemen raakten. Met gevaar voor eigen leven en met een – van een andere omstander geleende – surfplank gingen zij de zee in en redden zo het leven van een 10-jarig jongetje en zijn te hulp geschoten vader. De bijna-drenkelingen werden vervolgens opgevangen door de hulpdiensten die ook snel ter plaatse waren. Overhandig aan Jan en Jeroen de versierselen die horen bij de bronzen medaille en een getuigschrift van de KMRD.

Spreek mijn respect en ontzag uit voor de daadkracht en tegenwoordigheid van geest waarmee Jeroen en Jan in staat zijn geweest twee levens te redden. De aanwezige familie spreekt warm over hen, net als Joost Gunning (voorzitter van de KMRD) en Dexter Kluin (officier van dienst van de Monsterse Reddingsbrigade). Spreken over het gevaar van een mui en wat de KMRD en anderen doen om de bekendheid over de gevaren te vergroten. De drie zonen van Jan beginnen direct plannetjes te smeden voor een quiz of les op school over verraderlijke zeestromingen. De jongste van het stel wil een redder worden, deelt hij mee bij het verlaten van de burgemeesterskamer waar de bijeenkomst plaatsvindt.

Maak, terug op mijn werkkamer in het Stadhuis, hernieuwd kennis met Eddo Verdoner, nu als Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB). Eddo is vergezeld door Sonja van der Meer. Spreken over de actualiteit en alles wat daar geopolitiek, landelijk en lokaal mee samenhangt. Loop samen met bestuursadviseur Maarten Beks naar Seoul Garden aan de Bagijnestraat. Woon er een overleg bij ter voorbereiding van het voorzitterschap van de wereldvereniging van gemeenten (United Cities and Local Governments) vanaf oktober 2024. Pieter Jeroense, Renske Steenbergen, Anne Schuurmans en Finn Speulmann (allen van VNG International) en Martin Born (directie Internationaal) en bestuursadviseur Maarten Beks nemen aan het overleg deel.
Maak ondertussen kennis met het ondernemersechtpaar Jung-Ha Yoo en Myung-Ki Min. “Leeftijd is maar een getal”, vertelt de 87-jarige eigenaar. Bewonderenswaardig. Mijn laatste bijeenkomst vanavond vindt plaats in Oogst aan de Denneweg. Praat bij met onder anderen Jort, Cees en (senator) Koen. Ga na afloop op de foto met de uitbaters. Fiets naar huis en besteed aandacht aan de inhoud van de loodgieterstassen.