Donderdag 14 maart

Trek m’n zwembaantjes bij Max. Het zonnetje schijnt. Stap de fiets richting het Stadhuis. Heb via MS Teams een overleg met wethouder Martijn Balster, NPZW-directeur Chris Schaapman en directeur Dienst Stedelijke Ontwikkeling Ronald Nomes. Zit in de collegekamer achtereenvolgens de vergaderingen voor van de stuurgroep Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) en van het dagelijks bestuur van het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) van de politie-eenheid Den Haag. Zit aan het eind van de ochtend de collegevergadering ter voorbereiding van de gemeenteraad vanmiddag voor.

Sabine (communicatie) neemt in mijn werkkamer twee video’s op. De eerste is een uitnodiging voor het Kindervragenuur van de gemeenteraad op 30 mei. De tweede video is ter gelegenheid van de verjaardag van Tomas Berkhout van het YouTube-kanaal De Burgemeester. Doe dit op verzoek van zijn collega Ferry Floor.

Wandel tegen half twee naar de raadzaal voor de gemeenteraadsvergadering. Open de vergadering. Spreek, voordat de gemeenteraad begint met de behandeling van de agendapunten, een in memoriam uit naar aanleiding van het overlijden van oud-gemeenteraadslid Albert Peereboom Voller (VVD).

Beëdig aan het begin van de vergadering vier fractievertegenwoordigers: Kamal Abrazi (DENK), Albert Tuit, Benjamin Broekhuizen en Evan Clark (allen VVD). Spreek met de raad over de wanordelijkheden in de omgeving van de Fruitweg op 17 februari. Gemeenteraadslid Ralf Sluijs treedt op als plaatsvervangend voorzitter. In verband met de ramadan is de schorsing voor de avondmaaltijd iets later dan gebruikelijk. Bel tijdens deze schorsing met m’n moeder in Edam (“Zit nog veel in de put hoor, Jantje”).

Helaas wordt de vergadering kort voor het eind ontsierd door een incident rond wethouder Robert Barker. Buitengemeen treurig allemaal. D66-fractievoorzitter Marieke van Doorn geeft na het incident aan: “We steken graag wethouder Barker een hart onder de riem, want we zagen dat hij zeer was aangedaan zojuist. Het is onacceptabel dat hij op deze manier zijn werk moet doen.” Met het roepen van “hear hear” val ik Marieke bij, net als raadsleden die op hun tafels roffelen. Even na elven zijn we door de agenda heen. Sluit na de stemmingen en stemverklaringen de vergadering met de woorden: “Ik wens u allen toe dat we dit werk veilig kunnen doen. Wel thuis.” Neem kort deel aan de informele nazit en fiets naar huis. Het weer voelt zacht aan, de lente komt eraan.