Donderdag 17 november

Begin vandaag met een bezoek aan de Number 5 Foundation in de ’t Hoenstraat. Doe dat samen met chef kabinet Eline Tops. Medewerkster Kelly Lima ontvangt ons hartelijk en geeft een korte rondleiding door het fraaie pand. De familie De Mol van Otterloo bouwde het pand ooit in het begin van de twintiger jaren van de vorige eeuw. Spreek met H.K.H. Prinses Laurentien over de activiteiten van de stichting die hier en sinds kort ook in Almere (Number 90) worden verricht. Maak, terug op het Stadhuis, (nader) kennis met Robert Medemblik en Rogier Krabbedam van VNO-NCW West.

Praat bij met Harry Wientjes, voorzitter van The Economic Board The Hague. Neem aan het eind van de ochtend in collegekamer deel aan de vergadering van duale werkgroep opkomstbevordering onder voorzitterschap van gemeenteraadslid Caroline Peeck.

Woon ’s middags in De Witte aan het Plein de uitreiking bij van het predicaat Hofleverancier aan Koek en Reinders Schilderwerken. Bij de voordeur staat een prachtige oldtimer van de familie Schlamann uit Tilburg geparkeerd.

Maak kennis met de eigenaren Patrick Hoskens, Hans Wolters en Gert-Jan Wolters. Koek en Reinders Schilderwerken is een prachtig ambachtelijk Haags schildersbedrijf. De heren Koek en Reinders richtten het bedrijf is in 1921 op. Koek had een achtergrond als decoratieschilder, Reinders vervulde verschillende bestuurlijke functies bij schildersvakscholen in de verfindustrie. Inmiddels is Het bedrijf toonaangevend op het gebied van kwaliteit- en restauratiewerken. Zoals herstel en reconstructie van historische interieurs van paleizen en monumenten waaronder het Vredespaleis en het Binnenhof. Spreek net als Commissaris van de Koning Jaap Smit de volle zaal toe. Maak na afloop kennis met een aantal (oud) medewerkers, relaties, klanten, collega-bedrijven en familieleden. Spreek onder andere met Gerda Jongh, weduwe van een van de eigenaren van het bedrijf en met medewerker Herman die binnenkort met pensioen gaat.

Mijn volgende bestemming is de Fokker Terminal aan de Binckhorstlaan. Daar vindt het jaarlijkse ECP festival plaats.

Het thema dit jaar luidt ‘De vibe shift van het digitale tijdperk’. Spreek op hun verzoek met de leden van de Cyber Security Raad over de Haagse Agenda Digitaal Veilig. Benadruk het belang van de rol en de betrokkenheid van het lokale bestuur bij cybersecurity. Plezierig en perspectiefrijk gesprek. Ben vergezeld door de medewerkers Daan Rijnders en Marijn Fraanje.

Aan het eind van de middag snel door naar de Beresteinlaan voor de periodieke ontmoeting met alle religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen in Den Haag. Het is inmiddels de vierde keer dat een ontmoeting als deze wordt georganiseerd. Goed om te zien dat zoveel gemeenschappen en organisaties bijeen zijn gekomen om elkaar op te zoeken. Het is belangrijk om verbindingen als deze te blijven maken. Tijdens een vorige ontmoeting is afgesproken te spreken over eenzaamheid en armoede. Dat doen we vanavond. Ben vergezeld door de wethouders Mariëlle Vavier en Hilbert Bredemeijer. Plaats van handeling is de Église Évangélique De La Haye.

Bijeenkomst religieuze en Levensbeschouwelijke organisaties

Bedank na afloop Petra de Nooy en Godelieve Taba voor de gastvrijheid en hun bijdrage aan de organisatie van de bijeenkomst. Ben benieuwd waar we de volgende keer bij elkaar komen.

In de stromende regen meteen door naar de Pier aan de Strandweg op Scheveningen. Woon daar aan het begin van de avond  samen met de wethouders Saskia Bruines en Anne Mulder in het Sea View Office een bijeenkomst bij van de werkgroep Veilig en Leefbaar. Onderwerp van gesprek is het Actieplan Scheveningen. De betrokkenheid van bewoners en ondernemers is groot. En dat is maar goed ook.