Donderdag 18 januari

Het heeft gesneeuwd. Begin met het reinigen van de autoruiten. Ga zwemmen in Max Health Club. De agenda voor vanochtend is omgegooid. Douche en kleed me daarom ter plekke om en ga meteen door naar Volendam. Bezoek woon-zorgcomplex Friese Vlaak waar mijn moeder sinds gisteren tijdelijk verblijft. Ze heeft goed geslapen, is tevreden met de nieuwe behuizing, maar haar vreselijke pijn in haar onderrug is daarmee niet weg. Drink een kopje koffie en ga om half negen met Ma op stap naar de pijnpoli in de Volendamse vestiging van het Dijklander Ziekenhuis aan de Heideweg. M’n broer Koos is er ook. Ma ondergaat een behandeling met een Qutenza-huidpleister. Hopen dat de behandeling de pijn ‘dragelijk’ maakt. Praat gezellig bij met Koos, drink een kopje koffie en geniet van het uitzicht op de fraaie molen in de directe omgeving.

Breng Ma en Koos aan het eind van de ochtend terug naar de Friese Vlaak en rijd terug naar huis. Er valt sneeuw onderweg.

Neem, ’s middags inmiddels op het Stadhuis, met hulp van Serge en Lisette (communicatie) een videoboodschap op in verband met de jaarlijkse Internationale Holocaustherdenkingsdag op 29 januari in het Academiegebouw van het Vredespaleis.


De Verenigde Naties – opgericht als antwoord op de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog – initieerde de International Holocaust Remembrance Day, jaarlijks op 27 januari. Op deze dag herdenken we alle mensen die de nazistische vernietigingspolitiek niet overleefden en reflecteren we op wat we sindsdien hebben bereikt op het gebied van mensenrechten en het internationaal strafrecht – een prominent thema in onze internationale stad van vrede en recht.


Praat informeel bij met Harry Wientjens van de Rabobank. Harry is zeer betrokken bij vele initiatieven in de stad zoals de Alliantieraad in Zuidwest. Bel met m’n dochter over het wel en wee van Oma. Ga in de loop van de middag naar de Walther Boerweide in het Haagse Bos. Hier wordt een speciale bank officieel in gebruik genomen. De donateur van dit bankje is de Hoge Commissaris inzake Nationale Minderheden (HCNM), onderdeel van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). Spreek, net als de Hoge Commissaris Kairat Abdrakhmanov en Z.E. Paul van den IJssel (ambassadeur voor internationale organisaties), de aanwezigen bij de onthulling toe. Een koude klus, maar het zonnetje schijnt. Fotografie: ©OSCE/Arnaud Roelofsz.


De HCNM bestaat al 30 jaar in Den Haag en wil met een bank haar dank en waardering betuigen aan Den Haag en het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de gastvrijheid en ondersteuning. De organisatie ontstond in 1993 nadat de internationale gemeenschap niet kon voorkomen dat spanningen tussen verschillende etnische groepen in Joegoslavië leidden tot een bloedig conflict. De Nederlandse voormalige minister van Buitenlandse Zaken Max van der Stoel werd de eerste Hoge Commissaris. Deze internationale organisatie houdt zich bezig met het zoeken naar mogelijke etnische spanningen om zo de vrede en stabiliteit in Europa te bewaren. Het is dit jaar bovendien 125 jaar geleden dat de eerste internationale vredesconferentie plaatsvond in het Paleis Huis ten Bosch. Het vormde het begin van Den Haag als stad van vrede en recht.


Reis meteen door naar Het Nutshuis aan de Riviervismarkt. Woon er een vergadering van het presidium en de gemeenteraad bij. Het periodieke overleg tussen de leden van het college en het presidium over de onderlinge samenwerking volgt. Het overleg verloopt in positieve sfeer. Wordt vervolgd.

Avondeet thuis en fris me op. In Theater aan het Spui start vanavond het literatuurfestival Writers Unlimited, één van de belangrijkste internationale literatuurfestivals. Thema dit jaar is ‘human voices’. Ontmoet Jörgen Tjon A Fong. Hij presenteert het programma. Er is onder andere een optreden van dichter Sholeh Rezazadeh die wordt begeleid door Hashem Kabreet op de handpan. De schrijvers Aminatta Forna en Adriaan van Dis verzorgen een inleiding. Er wordt een indrukwekkend filmpje vertoond waarin wordt stilgestaan bij alle journalisten die het afgelopen jaar om het leven zijn gekomen. Börhan Sönmez, voorzitter van PEN International, spreekt over de waarde van vrijheid van meningsuiting. Ga in mijn bijdrage in op het belang van literatuur voor de stad Den Haag. Praat na afloop in de foyer bij met Adriaan van Dis en festivaldirecteur Judith Uyterlinde. Fotograaf Serge Ligtenberg maakt foto’s.

Zwaai naar goede bekenden Nirmala Ligtenberg en Maryam Reddoub van zwemvereniging MAR Invest in People. Maryam bereidt vanuit haar project Rose Stories een boek voor: ‘Plons! Aya gaat diplomazwemmen’. Ben benieuwd.