Donderdag 22 april

Wandel in de wijk. Het zonnetje breekt al door. Begin om half negen via MS Teams met een overleg met de G4-ambtgenoten en de ambtgenoten uit Eindhoven en Groningen. Ook via MS Teams zit ik een ingelaste vergadering van het bestuur van de VNG voor en vervolgens een overleg met de leden van de VNG-onderhandelingsdelegatie op het ‘dossier’ jeugd. Heb aansluitend een vergadering van de staf Burgerzaken. Stap op de fiets. Ga richting het gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk. Geniet in een wachtkamertje van het fraaie uitzicht.

Praat bij met ‘onderkoning’ Thom de Graaf. Spreken (ook) over zijn voorzitterschap van de stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945. Fiets naar het oude Stadhuis aan de Groenmarkt, ga van daaruit heen en weer naar de Ruychrocklaan. Spreek rond het middaguur buiten op het grasveld vlakbij zijn woning de 97-jarige Edy Korthals Altes toe. Benoem hem namens de coalitie Vredesmissies zonder Wapens tot ‘Vredesheld 2021’. Een klein gezelschap naaste familie en vrienden – onder wie Laurens Jan Brinkhorst en Carel ter Linden – is er bij. Edy Korthals Altes heeft jarenlang als diplomaat gewerkt. Hij was plaatsvervangend Permanent Vertegenwoordiger bij de Europese Gemeenschap en ambassadeur in onder meer Polen en Spanje. Na zijn pensionering bleef hij zich voor vrede en veiligheid inzetten. Zo was hij co-president van de World Council Religions for Peace en schreef hij verschillende boeken. Krijg na afloop zijn autobiografie ‘Van Havik tot Vredesduif’ kado.

Neem, terug op het oude Stadhuis, samen met Sandra en Wesley (beiden van kabinetszaken) de logistiek door van de Lintjesregen van komende maandag. Neem afscheid en stap op de fiets richting het Stadhuis.

Maak, in de loop van de middag terug op mijn werkkamer in het Stadhuis digitaal kennis met Stephen Rowan, vice-president van het European Patent Office (EPO). Sacha Kiestra (directie Internationaal) vergezelt me. Het European Patent Office is één van de grootste internationale organisaties in onze stad en regio. Het octrooibureau houdt zich bezig met de uitvoering van het Europees Octrooiverdrag. De organisatie is in 1977 opgericht om het mogelijk te maken één octrooiaanvraag te doen die geldig is in alle landen die partij zijn bij het verdrag. Momenteel zijn er ruim 40 landen bij het verdrag aangesloten. ’I love it here’ zegt Stephen. Ontvang Marja Verloop. Marja is sinds kort Chargé d’Affaires van de Ambassade van de Verenigde Staten van Amerika. Political officer Che Lee vergezelt haar. Bespreken de actualiteit. Maak daarna kennis met de hooggeleerde Janne Nijman (voorzitter van het T.M.C. Asser Instituut). Hildemarij Fortanier Mesker (directie Internationaal) vergezelt me. Het Asser Instituut staat bekend om de expertise op het gebied van publiek- en privaat internationaal recht. Janne informeert mij enthousiast over de plannen van het instituut voor de komende jaren. Praat aan het eind van de middag bij met familievriend Thijs en zijn geliefde Emilie. Leuk hen te zien en te spreken.

Tekstschrijver Ronald Gonzalves is erbij. Maak aan het begin van de avond samen met gemeenteraadsgriffier Lilianne Blankwaard-Rombouts (nader) kennis met PVV-gemeenteraadslid Sebastian Kruis en de medewerkers Anthony Heeren en Sandra den Engelsman. Met deze ontmoeting heb ik – op de Partij van de Eenheid na – met alle fracties van de gemeenteraad een eerste persoonlijke kennismaking gehad. Zodra de coronamaatregelen het toelaten ga ik (opnieuw en/of alsnog) met alle raadsfracties de stad in. Fiets naar huis. Realiseer me dat vanavond de eerste uitzending van de nationale finale van het Prinses Christina Klassiek Concours plaatsvindt. De Haagse mezzosopraan Sophia Faltas (19 jaar) doet mee. Ze maakt onderdeel uit van ‘Ensemble Fier’. In de loop van de avond volgen een telefonisch overleg met VNG-bestuurscollega en gemeenteraadsgriffier Geert van Soest (Venlo) en via MS Teams een overleg met Mark Roscam Abbing en Jasja Croes, beiden van het programmadirectoraat-generaal Samenleving en Covid-19 bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Renske Steenbergen (VNG) vergezelt me. Spreken over het thema ‘herdenken’ na en over de coronaperiode.