Donderdag 30 november

Het is mistig onderweg naar het zwembad. Heb om half negen mijn eerste overleg via MS Teams. Bereid met de politiemedewerkers René en Lisanne de vergadering voor van het dagelijks bestuur van het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) van de politie-eenheid Den Haag. Neem in het tweede overleg met de medewerkers Ilona en Pepijn de agenda door van de vergadering van de stuurgroep RIEC (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum).

Race in de loop van de ochtend naar het ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Rijnstraat. Aldaar presenteert de Nationale Coalitie Financiële Gezondheid (NCFG) hun actieagenda en vindt de overdracht plaats van het voorzitterschap van de CEO van Deloitte Nederland Hans Honig aan de CEO van ING Nederland Peter Jacobs. Doe samen met commissaris van de Koning Jaap Smit H.M. Koningin Máxima in- en uitgeleide. Begroet onder anderen demissionair minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen), goede bekende Ingrid Thijssen (“Als Utrechtse blijf ik Jan mijn burgemeester noemen”) en mijn tafelgenoten Petra van Beek (Nationale Politie) en eerdergenoemde Peter (“Ik kom uit Amstelveen, jij was ook mijn burgemeester”). De NCFG is een samenwerkingsverband van bedrijven en instellingen die zich inzetten voor de financiële gezondheid van hun werknemers. Een prima initiatief.

Loop op verzoek van raadsgriffiemedewerker Lies Roest tegen twaalven naar de raadzaal voor het kindervragenuur. Zit deze bijzondere ‘raadsvergadering’ met veel plezier voor. Basisschoolleerlingen van de Annie MG Schmidtschool en OBS Benoordenhout stellen de aanwezige gemeenteraadsleden, wethouders en mij leuke en lastige vragen. Beantwoord onder andere de vraag van Anisha: “Hoe word je burgemeester en waarom heeft u ervoor gekozen om burgemeester te worden?”. Het kindervragenuur is online terug te kijken. Ga na afloop met de leerlingen en de aanwezige raadsleden en wethouders op de foto. Deel een video op Instagram.

Wandel naar buiten. Neem op het voorplein in een strak zonnetje een door ruim 2.000 mensen ondertekende petitie in ontvangst van Manege De Wildhoef. Aïde, Fiona en Iris Roest overhandigen mij de petitie. Het aanbieden gaat op een wel heel creatieve manier: te paard. Zo’n twintig paarden en hun ruiters geven acte de présence.

Loop terug naar de raadzaal. Zwaai naar gemeentesecretaris Ilma Merx. Ze is er gelukkig weer. Om half twee begint de vergadering van de gemeenteraad. Spreek aan het begin van de vergadering PvdA-raadslid Mikal Tseggai toe. Zij wordt binnenkort geïnstalleerd als lid van de Tweede Kamer en neemt om die reden vandaag afscheid. Heb de eer haar, vanwege haar inzet voor de stad, namens het gemeentebestuur de versierselen uit te reiken die horen bij de vroedschapspenning. Wens haar alle goeds in de Kamer. Beëdig aansluitend Samir Ahraui tot nieuw lid van de gemeenteraad.

De agenda is bomvol. Laat tussen de bedrijven door een mankement aan mijn bril verhelpen. Fiets vanaf huis terug naar het Stadhuis. Daar is de vergadering nog steeds in volle gang. Een deel van de agendapunten moet aan het eind van de avond worden doorgeschoven naar een volgend moment. Plaatsvervangend raadsvoorzitter Dennis Groenewold sluit de vergadering even na twaalven. Praat kort na op mijn werkkamer met Nathalie, Ronald, Peter en Maarten. Fiets naar huis. Een latertje.