Donderdag 4 april

Trek mijn zwembaantjes. Gerard en Fred zijn vandaag iets later (zie nu bij daglicht dat hun werkzaamheden inmiddels goed zichtbaar zijn) dus spreek ze niet. Voor het werk is mijn eerste bestemming vandaag de Neherkade in Laak. Een aantal complexbeheerders, (sociaal) wijkbeheerders en huismeesters van Staedion ontvangt mij (en wethouder Martijn Balster) om te vertellen wat er speelt tijdens hun werkzaamheden. Ron Tom, complexbeheerder aan de Neherkade, riep op mijn verzoek een aantal collega’s bij elkaar. Medewerker Aurelia maakt foto’s.

Hoor over het verschil tussen de functie van complex- of wijkbeheerder. Bekende en minder bekende onderwerpen passeren de revue: parkeren, overlast van hangjongeren en ratten, de (te) beperkte ruimte voor fietsen, scooters en scootmobielen en het sociale isolement en de bestaansonzekerheid van een aantal bewoners. Wordt vervolgd want er is werk aan de winkel.

Bespreek, inmiddels op het Stadhuis, enkele actualiteiten met de directeur van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling Ronald Nomes. Zit aan het eind van de ochtend de collegevergadering voor waarin we de agenda van de gemeenteraadsvergadering van vanmiddag en vanavond doorspreken. Praat op zijn verzoek telefonisch bij met ambtgenoot Bert Wijbenga (Vlaardingen). Chef kabinet Mariëlle de Vuijst (Utrecht) belt over een actualiteit. Haast me tegen enen naar de entresol bij de raadzaal. Neem er in aanwezigheid van een aantal gemeenteraadsleden als hun voorzitter twee petities in ontvangst. Het balkon bij de raadzaal is bevolkt met actieve en zeer betrokken ouderen van de stichting EEKTA (buurtwerk Steenwijklaan).

In hun petitie pleiten ze voor het behoud van hun buurthuis. Ontvang meteen daarna een tweede petitie. Nu uit handen van Lissa Hollmann.

Zij wil de Russische Ambassade in Den Haag voor altijd herinneren aan de overleden dissident Aleksej Navalny. En dat wil ze door de straat waaraan de ambassade is gevestigd naar hem te vernoemen. De petitie is meer dan 85.000 keer getekend. Er is veel media-aandacht voor de aanbieding van de petitie. Onder andere van Hart van Nederland.

Zit vanaf half twee de vergadering van de gemeenteraad voor. Vanwege de eerdergenoemde petities zit de publieke tribune bomvol.

Er zijn veel insprekers. Sta voorafgaand aan de behandeling van de agenda stil bij het overlijden van voormalig PvdA-raadslid Jan Schuller. Geef aan het begin van de agenda aandacht aan de gebeurtenissen die aan het eind van de vorige raadsvergadering plaatsvonden. Herhaal voor iedereen de omgangsvormen die gelden in en rond de raadzaal. Beëdig als (tijdelijk) gemeenteraadslid Jan Willem van den Bos (Partij van de Dieren). Jan Willem vervangt Hanneke Schmeets.

Maak tijdens een van schorsingen kennis met Brighton en zijn moeder. Zij zijn vandaag op uitnodiging van wethouder Nur Icar aanwezig bij de raadsvergadering. Brighton is strak in het pak. Zijn betrokkenheid is enorm. Avondeet op mijn werkkamer met Nathalie, Robin, Maarten en Tuti. Haal m’n fiets op. De raadsvergadering vult de hele avond. Draag zelf als portefeuillehouder bij aan de agendapunten over het Actieplan Kust 2024 en de aanpak van de explosies in de stad. Plaatsvervangend voorzitter Dennis Groenewold rondt de raadsvergadering na de stemmingen en stemverklaringen tegen half een af. Neem deel aan de informele nazit. Stap op de fiets richting huis. Een latertje.