Donderdag 7 oktober

Trek m’n zwembaantjes. Fiets via huis naar het Stadhuis. Begin met een telefonisch interview met Omroep West. Spreek, in de ochtendshow van Tjeerd en Jorinda, over de vreugdevuren en de tot nu toe verleende vergunningen. Ga uit van een veilige terugkomst van de traditie op Scheveningen, Duindorp, Escamp en Laak. Heb via MS Teams een vergadering met het onderhandelingsteam kabinets(in)formatie van de VNG. Loop tegen tienen naar de raadzaal. Zit de vergadering van de gemeenteraad voor. Beëdig – na de première van een hoorzitting van de kandidaat – de nieuwe wethouder van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Arjen Kapteijns (Groen Links). Overhandig Arjen de gedragscode van het college. Arjen ondertekent vervolgens de gelofte.

Ook nieuw … Dan is er een vacature in de gemeenteraad. Na het ondertekenen van de daarvoor benodigde stukken, beëdig ik Isabel Bos tot lid van de gemeenteraad.

Foto’s: Martijn Beekman

Heb om half vijf een ingelaste vergadering van de driehoek. Chris van der Helm en Ralf Sluis vervangen mij als vergadervoorzitter.

Race na de vergadering van de driehoek naar de residentie van de Japanse ambassadeur, H.E. Hidehisa Horinouchi aan de Buitenrustweg. Daar krijgt Geert Jan Mantel (vele jaren CEO Europe van Yanmar en voorzitter van DUJAT) van de ambassadeur de versierselen uitgereikt die behoren bij de ‘Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon’. Heb de eer Geert Jan toe te mogen spreken. Breng een toast uit op Geert Jan, zijn echtgenote Inge én de Nederlands-Japanse betrekkingen. Begroet een aantal bekenden en maak kennis met Tilly Dobbe, vele jaren Geert Jan’s secretaresse. Ga bijna meteen door naar de Grote Kerk voor de opening van het Hartendiner. Het Hartendiner is een jaarlijks benefietdiner met als doel geld op te halen voor de Hartstichting. Dennis Weening treedt op als presentator, er is onder anderen muziek van singer-songwriter Lucas Hamming. Prachtig. Directeur Floris Italianer stelt me aan een aantal gasten voor. Spreek de aanwezigen toe, neem afscheid en ga terug naar het Stadhuis. Avondeet iets eenvoudigs op mijn werkkamer en begeef me vervolgens naar vergaderruimte A04.18 voor het zogenaamde constituerend beraad van het college. In verband met het toetreden van wethouder Arjen Kapteijns tot het college moeten we opnieuw de verantwoordelijkheidsverdeling binnen het college vaststellen. Aldus geschiedt. Zit vanaf half negen de digitale vergadering van de gemeenteraad voor. Werk samen met de gemeenteraadsleden in totaal 98 stemmingen (over moties, amendementen en raadsvoordrachten) en een aantal stemverklaringen af. Tegen elf uur kan ik de vergadering sluiten. Val, terug thuis, redelijk vlot in slaap.