Maandag 11 januari

Een nieuwe week is begonnen. Ochtendwandel en begeef me vervolgens naar het Stadhuis. Begin met het wekelijke ‘secaba’overleg met een aantal naaste medewerkers. Een deel neemt digitaal deel. Bestuursadviseur Bernadette van der Wal is sinds vorige week terug van haar zwangerschapsverlof. Zij neemt voor het eerst sinds lange tijd weer deel aan het overleg. Loop naar de raadzaal voor een vergadering van het regionaal voorbereidend bestuurlijk overleg COVID-19. Een vergadering van de Haagse driehoek volgt. Districtschef van politie Anil informeert ons over de actualiteiten in het kader van de openbare orde en veiligheid. Loop terug voor een vergadering van de staf Veiligheid in de collegekamer. Bel met programmamanager Renske Steenbergen. Heb aan het begin van de middag via MS Teams een vergadering van de staf Burgerzaken met Kiki, Gerjan en René. Praat bij met Wim Jansen en Rob Schuurmans (beiden van de directie Internationaal).

Wandel met Theresa (communicatie) naar de Entresol in het Atrium. Spreek op verzoek van Marc Nelen, bestuurslid van de Vastgoedsociëteit Haaglanden, een videoboodschap in voor hun jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst. De Vastgoedsociëteit Haaglanden (VSH) is een onafhankelijke stichting en het grootste vastgoednetwerk in onze regio. Cameraman Erick Kicken (Kickens Visual Xpressions) verzorgt de opname en Govert van der Spek van de VSH ziet er op toe dat alles goed verloopt.

Maak, terug op mijn werkkamer, nader kennis met piketwoordvoerder Annelou van Egmond. Bespreek met Annette Snel, Jos van der Heijdt en Peter van Toor (alle drie van juridische zaken) via MS Teams een aantal actuele dossiers. Praat bij met Leonard Geluk (algemeen directeur van de VNG). Intussen zijn buiten bouwvakkers hard aan het werk om met gebruik van drilboren het plaveisel in de omgeving van het Stadhuis en Amare te vervangen. Zit aan het eind van de middag de digitale vergadering voor van de interbestuurlijke klankbordgroep COVID-19 van de VNG.

Ga dan richting Utrecht. Woon in het Provinciehuis aan de Archimedeslaan de vergadering bij van het Veiligheidsberaad. De vergadering loopt behoorlijk uit. Het is niet anders. Koppel na afloop het besprokene terug aan veiligheidsregio-directeur Esther, directeur publieke gezondheid Annet en directeur veiligheid Den Haag Hans. Weet ondertussen dat de GGD Haaglanden vandaag is begonnen met het vaccineren van Haagse zorgmedewerkers van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen. Het gebeurde op het terrein van het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag. De start van de vaccinaties biedt hoop op licht aan het einde van de bijna eindeloos lijkende tunnel.