Maandag 11 oktober

Start de week met baantjes trekken in het zwembad. Fiets via huis door richting het Stadhuis. Begin met de vergadering van de driehoek (gemeente, politie en OM). Tijdens vergadering verzorgen stadsdeeldirecteur Deborah, wijkagent Rob en wijkaccount veiligheid Arjen een presentatie over het stadsdeel Haagse Hout. In dezelfde collegekamer volgt een vergadering van de staf veiligheid. Maak langs digitale weg (nader) kennis met Christel Mourik, sinds 1 september secretaris-algemeen directeur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Begeef me aan het eind van de ochtend naar de tijdelijke behuizing van de Tweede Kamer aan de Bezuidenhoutseweg. Spreek met Vera Bergkamp, Simone Roos en Jaap van Rhijn, respectievelijk voorzitter, griffier en directeur huisvesting van de Tweede Kamer. Ontvang aan het begin van de middag terug op het Stadhuis Ed van der Feer van de Vereniging Nederland China (VNC). Spreken onder andere over een bijeenkomst ter gelegenheid van het Chinese Nieuwjaar in februari 2022. Beleidsmedewerker Ruud van Broeckhuijsen begeleidt me. Praat bij met journalist Joost Vullings, voorzitter van de Parlementaire Persvereniging. Voer het wekelijkse Secaba overleg met een aantal naaste medewerkers en neem via MS Teams vervolgens deel aan de vergadering van het dagelijks bestuur van de eerder genoemde Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Breng in de loop van de middag in het kader van de Week tegen Mensenhandel samen met wethouder Kavita Parbhudayal en Saskia Olivier (directie veiligheid) een werkbezoek aan de vrouwenopvang van SHOP. Spreek met directeur Maria Scali en met een aantal vrouwen die slachtoffer zijn geweest van mensenhandel. Indrukwekkende en verdrietige verhalen. Krijg een rondleiding door het pand. De moeite waard. Bel met John Taks (directeur Diaconessenziekenhuis Utrecht), met raadsgriffier Lilianne Blankwaard en met VVD-fractievoorzitter Frans de Graaf. Bel ook met m’n dochter en met m’n ouders.

Een bezoek aan antiquariaat Colette op de Reinkenstraat volgt. Dé plek waar je moet zijn als je een bijzonder boek zoekt. Er liggen hier stapels, kratten en kasten vol boeken in alle genres. Jogchum de Vries (80) begon de zaak 25 jaar geleden. Hij gaat nu met pensioen. Het pareltje leek te verdwijnen. Om dit te voorkomen zamelden een aantal enthousiaste buurtbewoners geld in, waardoor Colette open kan blijven. Draag op verzoek van Linda Vermeulen (voorzitter van de literaire reddingsbrigade) bij aan de opening van een etalage gevuld met boeken over politiek en Den Haag en favoriete schrijvers als Tom Wolfe, Sándor Márai en Willem Frederik Hermans (die dit jaar 100 zou zijn geworden). Eervol. Krijg na afloop een heerlijk mandje vol producten uit de straat, én een boek van Professor mr P.J. Oud (‘Om de democratie’), dat nog ontbrak in mijn eigen collectie.

Loop na afloop nog langs bij de nabijgelegen slagerij Van den Broek op de hoek van de Obrechtstraat. Wens Peter Jan van harte geluk met zijn 45 jarig jubileum. ‘Inmiddels is de vijfde generatie aan zet’, vertelt hij. Op mijn vraag of het altijd allemaal goed gaat tussen de generaties zegt ie: ‘Het is in de zaak altijd goed gegaan. Ja, ik heb wel eens ooit met m’n vader in de koelcel gestaan …’.  Zit via MS Teams een ingelaste vergadering van de driehoek voor en praat daarna in de Bentinckstraat bij met m’n goede vriendin Tanja Nagel.

Draag aan het begin van de avond bij aan de opening van het  Collectielab Scheveningen, in museum Muzee aan de Neptunusstraat. Directeur Tamara Peers en conservator Justa van den Bulk ontvangen me allerhartelijkst. Bezoek de ruimte van het CollectieLab. Hier wordt de collectie van Muzee onderzocht en gewaardeerd. Tiny den Heijer, gekleed in Scheveningse dracht, vertelt over de speciale kenmerken van de Scheveningse kleding. De ‘boeken’ met hoofdijzer, de kleuren (vooral zeetinten) en de granaten ketting met gouden slot. In de ‘Scheveningenzaal’ zitten inmiddels de Vrienden van Scheveningen gereed. Bijna allemaal in fraaie Scheveningse klederdracht. Vier modellen showen een bijzondere schoudermantel; een zondagse mantel, een zwarte rouwmantel, een zwarte mantel met rode voering en een zeeblauwe mantel met een prachtige kraag.

Spreek de aanwezigen toe en beoordeel samen met Tiny welke mantel van ons de ‘groene haring’ krijgt. Als iets een haring krijgt betekent dat dat we vinden dat het in de collectie van Muzee moet blijven. Het wordt de zwarte mantel met rode baaien voering gedragen door model Sara. Deze mantel is voor het eerst te zien op afbeeldingen van de Landing van de Prins op Scheveningen in 1813. Mooi om als kersverse Scheveninger kennis te maken met de collectie, kom graag nog een keer terug. werk thuis aan de stukken uit de tas van het Stadhuis. Politiechef Paul van Musscher belt in verband met de actualiteit.