Maandag 27 mei

Ga zwemmen. Groet onderweg schoonmaakster Christiana. Johan Veerman belt in alle vroegte. Uit mijn grote tevredenheid over het geleverde schilderwerk. Begin op het Stadhuis met de gebruikelijke (drie) vergaderingen: het ‘secaba’ met een aantal naaste medewerkers (zetten jarige kabinetschef Eline in de bloemen), de staf Veiligheid en de driehoek. Praat bij met de gemeentesecretaris en de raadsgriffier en ontvang aan het eind van de ochtend gemeenteraadslid Dieke van Groningen (Rotterdam).

Neem aan het begin van de middag met gemeentesecretaris Ilma Merx en directeur Stedelijke Ontwikkeling Ronald Nomes een aantal actuele dossiers door. Praat bij met Wilma Verschoor. Donderdag 6 juni gaan de stembussen open voor de verkiezingen van het Europees Parlement. Bespreek met de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van verkiezingen – tijdens een vergadering van de staf Burgerzaken – de ‘laatste loodjes’ voor 6 juni. Inmiddels zijn ook de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 begonnen.

Krijg bezoek van Laila Hajouli en Yolanda Wentink. Zij werken aan een verrassingsvideo voor een jarige (mag er verder niets over schrijven). Ontvang ambtgenoot Robbert-Jan van Duijn (Nieuwkoop). Spreken onder meer over de (regionale) aanpak van mensenhandel. Robbert-Jan is binnen de politie-eenheid Den Haag portefeuillehouder. Jasmijn van Zijverden, ketenregisseur mensenhandel binnen de eenheid, vergezelt ons. Aangenaam en nuttig gesprek. Plv. politiechef Chiu Man belt in verband met een actualiteit.

Begeef me in de loop van de middag richting de Fruitweg. Breng samen met bestuursadviseur Nathalie een werkbezoek aan het bureau Nazorg (‘de intensive care van de sociale dienst’). Het bureau is onderdeel van de gemeente en verzorgt de aanpak voor alle Haagse (ex-)gedetineerden. Bureauteamleider Ivar en Bernadette (directie Veiligheid) ontvangen me. Krijg op weg naar de zaal een indruk van het mooie pand dat onlangs is gerenoveerd. Ben gecharmeerd van het logo van de Haagse ooievaar die in het pand wordt gebruikt. Bekijk buiten het prachtige uitzicht vanaf het dak. Maak, terug binnen, kennis met Diny (casemanager), Hatim (re-integratieofficier daklozen), Suzanne (WMO-adviseur) en Ligaya (accountmanager Den Haag Werkt voor ex-gedetineerden). De medewerkers vertellen over de vele aspecten die het werk (‘droombaan of broodbaan’) met zich meebrengt.

Goed om te horen hoe hun inzet bijdraagt aan een veilige samenleving.

Ben aan het eind van de middag, na mijn bezoek afgelopen 26 februari, opnieuw in Moerwijk Noord. Bewoners geven aan al langere tijd verschillende vormen van overlast te ervaren. Deze keer lopen we met z’n allen (de wijkagent en een aantal toezichthouders zijn er ook) langs de sporttuin Moerwijk, over de nieuwe aangelegde brug naar sportvereniging De Ster en langs de basisscholen De Kleine Wereld en Cor Emousschool. Voorzitter van De Ster André Sanrodji vertelt over zijn vereniging. De gemeente werkt aan vernieuwing van de sportvelden, Roel Buikema van de afdeling Sport licht de plannen toe. Ondertussen stellen buurtbewoners vragen over de activiteiten van de vereniging. Goed te zien dat het contact is gelegd. We steken de brug over naar de sporttuin waar beheerder Samir Sharief toelicht wat er zoal in de tuin te doen is. Nuttig om met een aantal buurtbewoners opnieuw een ronde te doen.


Het ‘bondgenotenoverleg’ is een platform dat gelegenheid biedt om samen met bewoners en veiligheidspartners, zoals de jeugdboa’s en jongerenwerk, te spreken over de veiligheid en leefbaarheid van Moerwijk Noord. Naast een periodiek bondgenotenoverleg organiseert het stadsdeel samen met de veiligheidsregisseurs bewonersavonden door heel Moerwijk. Per wijk vinden in 2024 drie bewonersbijeenkomsten plaats, dus ook voor Moerwijk Noord. De eerste bijeenkomst was 9 april jl. en tweede is op 3 juni. Zo blijven de buurtbewoners en buurtwerkers goed met elkaar in contact.


Hoop ergens in oktober weer langs te komen om de aandachts- en actiepunten die we deze middag met elkaar hebben geïnventariseerd door te nemen. Het zou kunnen dat niet alles kan, maar ‘nee’ is ook een antwoord. En deze betrokkenen verdienen het om de opties goed te verkennen en de uitkomsten met elkaar te delen. Verbeterstappen realiseren in de leefbaarheid en veiligheid in buurten en wijken vraagt om een lange adem en aandacht van allen die hierin een verschil kunnen maken. Goed te weten dat die aandacht en betrokkenheid er is.

Gistermiddag informeerden kleinzoon Nino en dochter Monique mij over het plotselinge overlijden van hun (groot)vader Jan Bartels. In mijn ogen in leven al een legende. Vandaag besteedt NH Nieuws (Geliefde Amstelveense kapper Jan overlijdt plotseling in eigen zaak) aandacht aan het verdrietige nieuws. Praat in de loop van de avond uitvoerig (telefonisch) bij met locoburgemeester Robert van Asten.