Maandag 3 juli

Er staat een stevig windje vanochtend vroeg. Ga zwemmen aan de Klatteweg. Fiets naar het Stadhuis. Begin de werkweek zoals gebruikelijk met een overleg met het team van naaste medewerkers (‘secaba’ overleg). Nemen de agenda van de afgelopen en de komende week door en staan stil bij het aanstaande, tijdelijke, vertrek van bestuursadviseur Bernadette die inmiddels hoogzwanger is van haar tweede kindje. Uit Bogotá heb ik een klein kadootje meegenomen. Ook is er allerlei cheesecake. Mijn favoriet. Krijg dit – vergezeld van enkele anekdotes over mijn eerste maandag op het Stadhuis vandaag drie jaar geleden – aangeboden door de medewerkers. Lief en attent begin van de week. Blik op Instagram terug op een paar ontmoetingen die ik de die afgelopen drie jaar had met Hagenaars en Hagenezen.

Praat om half tien bij met de gemeentesecretaris en de raadsgriffier. Kijken onder andere vooruit op de gemeenteraadsvergaderingen van woensdag en donderdag, de twee laatste vergaderingen voor het zomerreces. Zit de vergaderingen voor van de driehoek en van de staf Veiligheid. Herke Elbers debuteert vandaag in beide vergaderingen als onze nieuwe directeur Veiligheid. Bel met de voorzitter van het presidium van de gemeenteraad, Dennis Groenewold.

Gebruik rond het middaguur de lunch bij de Vietnamese ambassadeur H.E. Pham Viet Anh. Doe dat op de ambassade aan de Javastraat. Trade counsellor Vo Ngoc Diep, first secretary Hoang Nam, Rob Schuurmans (plv. directeur Internationaal) en Camilla van Kooten (kabinetszaken) vergezellen ons. De lunch is mede bereid door de echtgenote van de ambassadeur. Het is heerlijk. Spreken over de relaties tussen onze beide landen en over de Haagse actualiteit. Krijg na afloop een doosje verse lychees mee.

Heb daarna telefonisch overleg met alle dertien fractievoorzitters uit de gemeenteraad. Dit ter voorbereiding van de extra vergadering van het Fractievoorzittersoverleg (FVO) later vanmiddag. Het lukt twaalf van de dertien voorzitters te pakken te krijgen. Ben daardoor iets later bij de extra vergadering van het LOVP (Landelijk Overleg Veiligheid en Politie). Het is een strategische ‘haardvuursessie’ waarin we onder leiding van de hooggeleerde Martijn van der Steen de visie op de politiefunctie bespreken. Plaats van handeling is het Spaansche Hof aan het Westeinde. Ambtgenoot Wim Hillenaar (Maastricht) is er voor het eerst. Goed hem te zien en te spreken.

Moet na afloop meteen terug naar het Stadhuis. Zit om half vijf de ingelaste vergadering van het Fractievoorzittersoverleg voor. Spreken over de agenda’s van de komende twee raadsvergaderingen en het vervolg op de breuk van de coalitie en het vertrek van de twee VVD-wethouders. Er is nader overleg nodig. Op mijn voorstel komt het FVO vanavond om tien uur opnieuw bijeen. Dan digitaal.

Loop aan het begin van de avond naar de Centrale Bibliotheek aan het Spui. Overhandig op uitnodiging van Natasja Schaap op de vijfde verdieping de publicatie ‘Zo herdenkt Den Haag, stilstaan bij koloniaal en slavernijverleden‘ aan de leden van de adviescommissie Koloniaal en Slavernijverleden.
Het boek staat vol met boeiende persoonlijke verhalen. Dank in een korte toespraak iedereen die in woord en beeld heeft bijgedragen aan de publicatie, alsook de samenstellers van de begeleidende tentoonstelling. De stichting Haags Verhaal doet belangrijk werk. Voor het sociale weefsel van onze stad is het belangrijk om contact met elkaar te hebben. En om je te realiseren wat er speelt onder al die Hagenaars en Hagenezen die samen onze stad vormen. Bijvoorbeeld waar het gaat om de omgang met het verleden. Ruim 100.000 inwoners van Den Haag hebben wortels in de voormalige Nederlandse koloniën. En al zijn zij voor een groot deel geboren in de postkoloniale tijd, de geschiedenis van hun families is wel degelijk (mede) gevormd door het kolonialisme of de slavernij. Een gegeven dat ik heb gememoreerd bij de presentatie van het onderzoeksrapport naar het koloniale en slavernijverleden van Den Haag, vorig jaar november. Het is de grote verdienste van deze publicatie en deze tentoonstelling dat een deel van die mensen nu zichtbaar wordt. Dat we te weten komen hoe zij het koloniale en slavernijverleden beleven. En hoe zij herdenken. Ik hoop dat dit alles ertoe bijdraagt dat de herdenkingen van het koloniale en slavernijverleden een vaste plek krijgen op de Haagse jaarkalender. Wethouder Mariëlle Vavier is er ook, Aspha Bijnaar praat de bijeenkomst aan elkaar.
Bekeek de tentoonstelling (een verdieping lager) vlak voor ik naar binnen ging. Zeer de moeite waard.

Fiets naar huis. Kleed me om en fiets naar de Keizerstraat. Doe er een aantal boodschappen. Bel lang met mijn broer Koos. Zit om tien uur via MS Teams de ingelaste vergadering van het Fractievoorzittersoverleg voor. Dat verloopt vlot. Na ampel beraad besluit het FVO Arie Slob te benoemen tot verkenner. Maak het besluit zo snel mogelijk openbaar. Het regent als ik mijn bed opzoek. Lees op de pagina Opinie in het Handelsblad van afgelopen vrijdag een bijdrage van Remieg Aerts, Marcel ten Hooven en Wim Voermans. Red het parlementaire archief is hun pleidooi. Ze hebben gelijk.