Vrijdag 16 juli

Ochtendwandel in de wijk. Begin m’n werkdag met een bezoek aan de woonwagenlocatie aan de Energiestraat. Doe dat samen met wethouder Martijn Balster en de medewerkers Rob Schop (DSB) en Hans van der Vet (directie veiligheid) en de wijkagent. Henk Coret informeert ons opnieuw over de actuele situatie voor de bewoners van deze woonwagenlocatie. Een constructief gesprek volgt. Goed de locatie weer met eigen ogen te hebben gezien. Draag vervolgens op uitnodiging van Inge van Weert (general manager VoCo The Hague) en Ton Fransoo (directeur UBM Nederland) bij aan de opening van het nieuwe VoCo The Hague hotel aan de Kneuterdijk 8. Tot een paar jaar geleden was in dit pand met de indrukwekkende art deco gevel de ABN-AMRO gevestigd. Ooit stond hier het huis waar Gijsbert Karel van Hogendorp, een van de aartsvaders van ons koninkrijk, heeft gewoond. Historische grond dus. Spreek in het Atrium de aanwezigen toe, verricht samen met Inge een symbolische handeling bij de boom (‘de ecologische belofte’) op het binnenplein en wens de medewerkers veel succes. Het pand is op een bijzonder smaakvolle wijze verbouwd. Hopelijk breken er ook voor de hotelbranche snel betere tijden aan.

Praat, rond het middaguur terug op het Stadhuis, bij met ambtgenoot en goede bekende Tanja Haseloop-Amsing (Oldebroek). Doe dat bij Brasserie MaZo.

Praat (telefonisch) bij met gemeenteraadslid Frans Hoijnk van Papendrecht. Heb samen met eerdergenoemde Hans van der Vet en Erwin Rouwenhorst via MS Teams een kennismakingsgesprek met Elizabeth Johnston van het European Forum on Urban Security (EFUS). EFUS is een Europese netwerkorganisatie die gemeenten met elkaar verbindt op stedelijke (veiligheids)problematiek. Aardig gesprek. Neem met woordvoerder Fleur een filmpje op voor de HOP-week, de introductieweek voor de studenten van de Universiteit Leiden in Den Haag die eind augustus plaatsvindt. Hoewel de introductieweek er door corona dit jaar wederom iets anders uitziet, wens ik ze een leerzame en leuke studententijd in Den Haag toe. Met alles wat onze stad te bieden heeft moet dat lukken.

Praat bij met wethouder Hilbert Bredemeijer over een aantal sportevenementen. Maak samen met bestuursadviseur Ingrid van der Heijden kennis met Eva Nieuwsma, de lobbyist van de gemeente bij het parlement en de departementen op het terrein van openbare orde en veiligheid. Erg prettig om van haar steeds updates te ontvangen over voor de portefeuille relevante ontwikkelingen in en rond het Binnenhof. Wens Eva veel succes. Gemeentesecretaris Ilma Merkx en directeur belastingzaken Peter van Heerwaarden informeren mij over de actualiteit. Ontvang aan het eind van de middag, samen met wethouder Anne Mulder, Bart Dura en Peter Keur van Impact Vastgoed. Ze zijn vergezeld door Mischa Molsbergen en Ernst Kramer. Wisselen van gedachten over (ontwikkelings)projecten in Den Haag. Praat aan het eind van de middag bij Boomerang Beach aan het Zwarte Pad informeel bij met raadsgriffier Lilian Blankwaard-Rombouts, plaatsvervangend raadsvoorzitter Chris van der Helm en raadscommunicatie-adviseur Annemieke van Veen. Avondeet thuis en lig op tijd in bed. De stijve-nek-pijn is nog niet helemaal over.