Vrijdag 2 juni

Ga zwemmen. Zwaai bij terugkomst thuis naar buurvrouw Angelique die gaat zwemmen in De Blinkerd. Werk vanochtend vanuit huis. Maurice, medewerker van Hadi, komt langs voor de jaarlijkse onderhoudsbeurt van de bewakingscamera’s. Monteur Bhopram van Eneco repareert de cv-ketel. Heb om negen uur via MS Teams overleg met Ilona Kalksma en Pepijn Sleyfer over de agenda van de eerstvolgende vergadering van de stuurgroep RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum). Bespreek een aantal spreekteksten met tekstschrijver Renée Broekmeulen, Angela de Jong en Leonard Geluk (beiden VNG). Zit via MS Teams de vergadering voor van het bestuur van de VNG. Aan de vooravond van het VNG-jaarcongres – waar ik ook afscheid neem als voorzitter van de VNG – is er altijd veel te bespreken en af te stemmen. Neem aan het eind van de ochtend met Marlies Koppers, secretaris van de regioburgemeester politie-eenheid Den Haag, de agenda door van de vergadering van het dagelijks bestuur van het RBO (Regionaal Bestuurlijk Overleg) van komende week.

Ben aan het begin van de middag op het Stadhuis. Maak in mijn werkkamer (nader) kennis met de recent aangetreden algemeen directeur Bedrijfsvoering Evert Peereboom. Ken Evert uit Utrecht. Bel met m’n moeder in Edam. Directeur Veiligheid Hans van der Vet belt in verband met een actualiteit.

Ontvang in de collegekamer de Egyptische minister voor ‘Local Development’ generaal Hesham Amna en zijn delegatie. Ambassadeur H.E. Hatem Kamaleldin en twee tolken zijn er ook. Sanna Hyötyläinen, projectmanager Egypte bij VNG International, vergezelt me.

Interessante gedachtewisseling over hoe Nederland, Den Haag, de VNG en VNG International kunnen bijdragen aan de (verdere) ontwikkeling van de samenwerking tussen onze beide landen.

Kijk op mijn werkkamer met een aantal medewerkers – Sandra, Sabine, Eline, Ronald en Bas – terug op de lintjesregen van eind vorige maand. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de volgende editie al begonnen. Vrolijk gesprek over een dankbaar moment in het jaar. Sandra en haar collega’s hebben er weer zin in.

Wandel naar kapper Ap aan de Korte Houtstraat. In de stoel zit een van mijn ambtsvoorgangers – Wim Deetman. Praten vrolijk bij. Wim heeft altijd stof. Neem plaats, laat me zo snel en gezellig mogelijk knippen en loop terug naar het Stadhuis. Fris me aan het eind van de middag thuis even op en stap dan op de fiets. Praat in het zonnetje op het terras van De Dagvisser aan de Dr. Lelykade bij met ondernemer André Triep. André woont en werkt alweer enige tijd op Bonaire maar is nog met regelmaat op Scheveningen te vinden.

Kleed me, terug thuis, om en fiets aan het begin van de avond samen met chef kabinet Eline naar de Oude Kerk aan het eind van de Keizerstraat. Daar begint de jaarlijkse herdenking van Scheveningse zeelieden. Diny Flinterman-Van Hoeken, voorzitter van de Vereniging Herdenk Scheveningse Zeelieden, secretaris Arie Verbaan en dominee Jan Maasland verwelkomen me. Ben blij de dominee te ontmoeten. Vorig jaar moest hij vanwege enig fysiek leed op het laatste moment afzeggen. Arie trad toen op als plaatsvervangende predikant. Er is nog een dominee; ds Dirk-Jan Thijs is aangetreden als nieuw bestuurslid van de vereniging. Maak kennis met hem. Dit jaar worden in het bijzonder de omgekomen bemanningsleden herdacht van de VL 213, de Theodoor die in de nacht van 9 op 10 oktober 1926 in onweer verging en de SCH 288, de Nelly die op 24 april 1919 is vergaan toen de logger op een zeemijn liep. Bij de herdenking zijn nabestaanden van de omgekomen bemanningsleden aanwezig. Tijdens de herdenking in de bomvolle kerk wordt gezongen door het Schevenings Vissersvrouwenkoor en spreken voorzitter Flinterman en dominee Maasland. Sarah, Jack en Chris, allen leerlingen van de Oranjeschool, dragen een gedicht voor.

Vanuit de Oude Kerk wandelen alle aanwezigen naar het monument van de Vissersvrouw op de boulevard. Spreek daar, met op de achtergrond de geluiden van een wilde zee, de aanwezigen toe. Bernadette van der Wal, aanwezig namens de vereniging, draagt het gedicht ‘De zee die steeds weer nam’ van Inge Lievaart voor. Na een minuut stilte, aangegeven door Wout Bruin met een slag op de klink, worden de verschillende kransen gelegd. Een aantal jeugdige leden van KVS korfbal helpt met het aangeven van de krans. De herdenking wordt afgesloten met een defilé langs het VissersNamenMonument Scheveningen. Indrukwekkend. Fotograaf Dick Teske legt de plechtigheid op beeld vast.

Neem afscheid van de bestuursleden en ga op de fiets richting huis. Begin meteen aan de stukken uit de volle loodgieterstassen. Lees m’n afscheidsinterview in VNG magazine. Heb later op de avond telefonisch contact met Hanneke van Tongeren en Willem Vos. Ga morgen op ziekenbezoek bij de voormalige (Haagse) wethouder en (Utrechtse) burgemeester Lien Vos-van Gortel. Informeer chef kabinet Eline.