Vrijdag 24 september

Fiets naar de Seinpoststraat voor mijn zwembaantjes. Gebruik aansluitend een werkontbijt – gelukkig het kan weer – in het Oude Stadhuis met een aantal reders uit Scheveningen. Heb in aanwezigheid van onder anderen havenmeester Cees Duvekot en wethouder Anne Mulder een interessant gesprek over de branche en gebeurtenissen in de haven. Goed meer te weten te komen over deze bedrijfstak die onlosmakelijk verbonden is met Den Haag.

Heb telefonisch overleg met Frédéric Vallier, secretaris-generaal van de Europese vereniging van gemeenten CEMR. Reis ondertussen naar het monumentale Tropenmuseum aan de Linnaeusstraat in Amsterdam.

Neem als VNG-voorzitter deel aan een rondetafelgesprek in het kader van de SDG (Sustainable Development Goals) Action Day. Doe dit samen met Mariëlle Lichtenberg (directeur particuliere klanten Rabobank), Hannah Verboom (actrice) en Mert Kumru (VN-jongerenvertegenwoordiger). Bahram Sadeghi is gespreksleider. Zwaai naar goede bekende Mena Leila Kiliani en beluister operazangeres Wies Goedhart. Wies zingt in een SDG-jurk van Victorine Pasman. Eline Vermeer (projectmanager bij VNG international) doet me in- en uitgeleide. Voor een groot aantal gemeenten en andere organisaties is het overigens vandaag ‘vlaggendag’. De global goals vlag hangt op veel plaatsen in top.

Eet terug in Den Haag buiten op het terras een broodje bij brasserie Mauritshuis aan het Plein. Loop goede bekende Kees Boonman tegen het lijf. Praten bij over de politieke actualiteit. M’n volgende afspraak vindt voor de deur plaats: neem op verzoek van Nadir Aboutaleb van The Hague & Partners drie video’s op. Doe dat samen met Alireza Parpaei van Holland Park Media en Bas Schot (head of Convention Bureau). Nu de congressector weer langzaam op gang komt is The Hague Convention Bureau druk bezig om grote evenementen, met name congressen die aansluiten bij de thema’s vrede en recht, naar Den Haag te halen. Hoop daaraan bij te kunnen dragen door in de filmpjes Den Haag aan te prijzen als congresstad. Zwaai na afloop naar Jan Vermolen. De onvolprezen ondernemer Jan mag vanaf volgende week weer oliebollen verkopen aan de Grote Marktstraat.

Het PEPhuis aan de Riviervismarkt in het centrum tegenover de Grote Kerk is ’s middags mijn volgende bestemming. Het huis is een verzamelpand waar naast PEP Den Haag ook de organisaties Centrum Groepswonen, Humanitas en Gilde Den Haag zijn gevestigd. Ga er op werkbezoek. PEP directeur Fenna Noordermeer begroet me bij de voordeur. We lopen samen naar binnen naar de ‘grote zaal’ waar een aantal vrijwilligers van Gilde Den Haag is verzameld. Wat zij niet weten is dat met mij ook een paar naaste familieleden van twee vrijwilligers binnen zijn gekomen. Jan Spoelstra, voorzitter van Gilde Den Haag neemt het woord en vertelt uitgebreid over de activiteiten die samen met ongeveer 400 vrijwilligers plaatsvinden. De stadswandelingen zijn het meest bekend. Op jaarbasis lopen er zo’n 10.000 mensen een Gildewandeling. Daarnaast biedt het Gilde de cursus Hagalogie aan en is het Gilde actief met het ‘maatjesproject’ waar ongeveer 350 mensen per jaar een ‘maatje’ krijgen die helpt met de Nederlandse taal en cultuur. Neem na Jan het woord. Heb de eer om voor de allereerste keer twee stadspenningen te mogen uitreiken. Vrijwilliger Mariët Hubaty-van der Hoeven vervult al 20 jaar met veel passie en ijverige inzet de functie van secretaris bij Gilde Den Haag, Kees van Mourik was ruim 25 jaar de penningmeester het Gilde. Beide krijgen de stadspenning. Hulde.

Neem afscheid van de gedecoreerden. Het eigenlijke werkbezoek begint. Maak kennis met Terry van der Heide (directeur Centrum Groepswonen) en met Marcella Senden (directeur Humanitas district Zuidwest). Ze vertellen gepassioneerd over het werk van ‘hun’ organisatie. Vanuit PEP Den Haag lichten Jan van Heusden (helpdesk vrijwilliger) en Tatyana Benzeroual (project Volunteer The Hague) hun activiteiten toe. PEP vervult een waardevolle rol ten behoeve van het Haagse vrijwilligersnetwerk. De organisatie biedt naast huisvesting ook hulp aan vrijwilligersorganisaties met betrekking tot subsidieaanvraag en interne bestuurlijke en juridische processen (bijvoorbeeld leergangen voor bestuurders). De tijd vliegt om. Neem afscheid. Het werkbezoek was alle moeite waard.

Door naar de Zeestraat, naar museum Beeld en Geluid. Hier vindt vanmiddag een bijeenkomst plaats van het Haags Verhaal. Een initiatief waarbij uiteenlopende gemeenschappen uit Den Haag met elkaar worden verbonden op een praktische, tastbare en effectieve wijze. Gemeenschappen met bijvoorbeeld eenzelfde sport, werkgever, culturele of religieuze achtergrond, vrijwilligerswerk gaan met een andere gemeenschap in gesprek tijdens verhalenavonden. Hierdoor komen Hagenaars en Hagenezen met elkaar in gesprek die elkaar niet ‘vanzelfsprekend’ zouden spreken. Op 23 september vorig jaar ontmoette ik op uitnodiging van het Haags Verhaal een aantal vertegenwoordigers van die gemeenschappen. Ik beloofde over een jaar terug te komen om te horen hoe het hen vergaat en om te horen hoe zij vinden dat het mij vergaat. Kortom, ik vroeg om een rapportcijfer. Moderator en projectleider Astrid Feiter begroet me bij binnenkomst. Zie veel bekende gezichten van de bijeenkomst een jaar geleden of van ontmoetingen daarna. Na een welkomstwoord van museumdirecteur Elke Smet krijg ik al snel mijn ‘scores’ te horen. Klinkt allemaal niet slecht, moet wel werken aan mijn ‘Haagse tongval’.

Geef gelijk aan dat ik vrees, als Edammer en nog langer Utrechter, nooit echt Haags te kunnen spreken. Ontvang tijdens de bijeenkomst een schat aan informatie over het leven in de stad, het samenwerken met de gemeente en andere instanties en het belang van ‘de ander’ leren kennen. Krijg ook lieve wensen en woorden. Gelukkig. Piet Gispen maakt foto’s. Zie dat na afloop aan een tafeltje naast mij vertegenwoordigers vanuit de Chinese gemeenschap, sociëteit de Witte en de wijkbus Duindorp met elkaar in gesprek zijn. Heerlijk. Alleen al daarom is het een geslaagd samenzijn. En voor de volledigheid waren de deelnemers aan het gesprek vanmiddag: Tamara IJzendoorn (Straatconsulaat), Lenie de Vries (Duindorp, coördinator wijkbus), Rebekka van Roemburg (Lekkernassuh), Folkert Joustra (Vadercentrum Jonckbloetplein), Bram Heijkers (Platform Stad), Boudewijn Baert (sociëteit De Witte), Margreet de Jonge en Fatima Habibi (Bewonersorganisatie Laak), Sahar Hossini (Vluchtelingenwerk), Achraf Abba en Anne-Frieda Nijenhuis (stagehuis Schilderswijk), Po Yee Lueng (Chinese Vrouwenvereniging), Anna Kowalska (Polka), Roel Praat (wijkvereniging Bloemenbuurt), Mieke Klaver en Astrid Feiter (Haags Verhaal).

Foto’s: Piet Gispen

Praat ’s avonds tijdens het eten bij met m’n oud-collega’s Halbe, Albert en Jos. Doe dat bij het Het Pleidooi aan de Adelheidstraat in het Bezuidenhout.