Vrijdag 28 mei

Wandel door de wijk. Dan naar De Werf op bedrijventerrein Zichtenburg in Loosduinen voor een coronatest bij Checkcovidcheckbv. Dit in verband met het Eurovisie Songfestival van afgelopen weekend. Dit was een Fieldlab experiment. Bezoekers is gevraagd om 5 dagen na het evenement opnieuw een test te doen. De resultaten moeten ervoor zorgen dat grotere evenementen snel weer mogelijk zijn. Het is rustig, word snel geholpen. Groet op het parkeerterrein een beheerder. Hij blijkt uit Utrecht te komen. ‘Ja ik ken u. Ik heet Mimoen en woon aan de Vleutenseweg …’. Vrolijk begin van de dag.

Meteen door naar Scheveningen. Woon onderweg een ingelaste digitale vergadering van het Veiligheidsberaad bij. Op Scheveningen bij de Vissershavenweg aangekomen breng ik samen met wethouder Anne Mulder een bedrijfsbezoek aan Cornelis Vrolijk, een familiebedrijf in vis met een wereldwijde afzetmarkt. Directeur-eigenaar Annerieke Vrolijk (‘Ik ben inmiddels de vijfde generatie’) vertelt er met veel liefde en trots over. ‘Heeft u zeebenen?’, vraag ik haar als in een korte bedrijfsfilm een zee met hoge golven is te zien. ‘Nee’, antwoordt ze snedig, ‘Wij zijn reders’. Maak ook kennis met directielid Arnout Langerak en vastgoedmanager Remco Bakker. Het bedrijf heeft een belangrijke functie voor de Scheveningse haven. Goed om te weten dat het bedrijf van generatie op generatie wordt doorgegeven en dat deze sector blijft innoveren en leren. Hoewel het vroeg was, heb ik me laten verleiden een zoute haring te eten. Krijg tenslotte een rondleiding door het bedrijf. Ga ook een van de grote vrieshallen in. Het is er 25 graden onder nul. Brrr. Zeer plezierig en nuttig bedrijfsbezoek.

Heb, terug op het Stadhuis, een ‘retraite’gesprek met dezelfde wethouder over de begroting van 2022 en alles wat daarmee samenhangt. Draag op verzoek van Anne Koopman en Anne Marie Reus bij aan een filmpje dat bedoeld is om een zieke collega een hart onder de riem te steken. Wens hem alle goeds en alle kracht van de wereld toe. Aan het eind van de ochtend praten Ronald van der Mark en Laurens Vellekoop van Berenschot mij bij over hun onderzoek naar de stichting Energie Academie.

Wandel aan het begin van de middag samen met Marjet de Jager (directie Veiligheid) en bestuursadviseur Ingrid van der Heijden naar de instelling Reakt aan de Wagenstraat. Reakt ondersteunt mensen met een verslaving, sociaal isolement, psychische problemen en/of justitieel verleden door hen een dagbesteding te bieden en te kijken welke andere hulp zij nodig hebben. Een mooi pand, met activiteiten in het kunstatelier en de keuken waar de doelgroep een maaltijd leert te bereiden. Praat met begeleiders en vrijwilligers, die goed weten wat de inlopers nodig hebben.

Steken de straat over voor een bezoek aan het Leger des Heils. Maak onder anderen kennis met Marc Verberg, directeur van het Leger des Heils voor Noordwest Nederland, waaronder Den Haag. Ook de medewerkers hier zijn gepassioneerd om mensen te helpen. Bijvoorbeeld door een luisterend oor te bieden of praktisch te kijken welke stappen mogelijk zijn. Boven bij het Leger des Heils is Domus gevestigd, een tijdelijke slaapplek voor verslaafden. Ontmoet Chris, die er een tijdelijk onderkomen heeft en mij zijn kamer laat zien. Chris is al jong vanuit Paramaribo naar Nederland gekomen en heeft vroeg zijn vader verloren. Fijn om te zien dat het weer wat beter met hem gaat.

Meteen door naar de President Kennedylaan. Breng een werkbezoek aan Hadoks, een samenwerkingsorganisatie van huisartsen in de regio. Ruim 300 huisartsen zijn aangesloten bij deze vereniging. Een vertegenwoordiging onder leiding van Barbara den Doelder en Robert Jansen praten me bij over de netwerksamenwerking in de wijken Bouwlust en Vrederust die de laatste twee jaar enorm geïntensiveerd is. Digitaal zijn veel verschillende professionals aanwezig, van praktijkondersteuners, huisartsen, tot aan WMO-medewerkers en specialisten ouderengeneeskunde. Ouderenzorg is een belangrijk thema voor de komende jaren. Goed dat deze verschillende zorgaanbieders elkaar steeds beter weten te vinden. De betrokkenheid van alle deelnemers aan het gesprek is groot. Ben trots op hun inzet.

Bezoek vervolgens in de Parkstraat het Straat Consulaat. Het is een organisatie die de belangen behartigt voor dak- en thuislozen in Den Haag. Straat Consulaat wil samen met de doelgroep het beleid van de overheden beïnvloeden. Maak kennis met directeur Marlies Filbri en met Silvana, Jeroen, Fatima, Joy, Laura, Michiel en Lisa die mij inspirerende verhalen uit de praktijk vertellen over waarom zij dit vrijwilligerswerk doen. Krijg tenslotte een manifest uitgereikt en een aantal vragen voorgelegd. Wordt vervolgd. Het was een plezierige eerste kennismaking. Neem afscheid van bestuursadviseur Ingrid.

Ga, vanuit de Parkstraat, naar Scheveningen. Arriveer op het noordelijkste puntje van de Noordboulevard, nabij Carlton Beach. Ruik meteen de heerlijke zilte zeelucht. Het is prachtig weer. Loop naar de spiksplinternieuwe Foodhall Scheveningen. Begroet goede bekenden Won en Heleen Yip en beeldend kunstenaar Selwin Senatori. Selwin maakte de twee Kiss ME beelden die de ingang van het terras flankeren. Maak kennis met de bedrijfsleiders Joe Hu en Jie Ling. Begroet Billy Allwood en Marjolein Entrop. Draag bij aan de opening met een korte toespraak. Wens de ondernemers en de medewerkers van de zeventien keukens veel succes. Ze hebben een prachtige werkplek op een schitterende locatie.

Meteen door naar de Oude Kerk in de Keizerstraat. Voorzitter Diny Flinterman, secretaris Arie Verbaan, tweede secretaris Francine van Hoeken en dominee Jan Maasland verwelkomen me vriendelijk. De dames en heren zijn van het bestuur van de Vereniging Herdenk Scheveningse Zeelieden die jaarlijks de herdenking voor omgekomen zeelieden bij het Scheveningse Vissersvrouwtje organiseren. Voorafgaand aan de herdenking vindt normaal gesproken een herdenkingsdienst plaats in de Oude Kerk en lopen de aanwezigen aansluitend gezamenlijk naar het monument op de boulevard aan het einde van de Keizerstraat. Dat kan dit jaar niet. Nu lopen we met z’n vijven naar het monument. Leg samen met dominee Maasland een krans bij het monument. Deze in Scheveningse klederdracht gestoken vrouw heeft haar blik gericht naar de zee waar zij ooit een of meer van haar geliefden terug verwachtte. Het monument herdenkt de Scheveningse visserlieden maar ook de Scheveningers die deel uitmaakten van de Koninklijke Marine en de koopvaardij die in de jaren van de Tweede Wereldoorlog met hun schepen ten onder gingen. Na afloop wandelen we naar beneden en bekijken het Vissers Namen Monument. Indrukwekkend om op deze manier de Scheveningse vissers die vanaf 1814 op zee zijn gebleven te eren. Fotograaf Dick Teske legt de herdenking vast op beeld.

De avondzon nodigt uit om nog even te blijven nagenieten op het strand, maar ik moet snel door. Bel met wethouder Hilbert Bredemeijer over een actualiteit en met beeldend kunstenaar Jan Verschoor over het recent verschenen boek over zijn werk. Fris me thuis even op en stap meteen op de fiets. Rijd naar Nieuwspoort voor de digitale opening van de conferentie Nederland Maakt Impact (NedMI). Bij de ingang heten Yasmine, Ahmed en Noah van het team van NedMI mij welkom.

Ontmoet in de zaal oprichter en voorzitter Hoessein Alkisaei en medegast en goede bekende Jan Peter Balkenende. Mag als eerste de deelnemers welkom heten (hetzij digitaal) in Den Haag en hiermee de allereerste editie van Nederland Maakt Impact openen. Daarna verzorgen Jan Peter en Hoessein een inleiding, gevolgd door een levendige paneldiscussie aan de hand van vragen die door de bijna vijfhonderd deelnemers worden gesteld. Presentator Iris van Lunenburg zorgt voor een smooth verloop.

De conferentie is gericht op de generatie die aan de start staan van hun carrière en bijdrage aan de maatschappij (18-30 jaar). Deelnemers komen dit weekend digitaal samen om met elkaar te luisteren naar een indrukwekkende lijst van sprekers, met elkaar in contact te komen en elkaar te enthousiasmeren. Oorspronkelijk was het de bedoeling om alle deelnemers samen te laten komen in de Fokkerterminal op de Binckhorst. Helaas. Fijn dat ze het op deze manier alsnog digitaal kunnen voortzetten. Ben onder de indruk van de prestatie die Hoessein en zijn team op vrijwillige basis, vanuit hun passie en gedrevenheid, met elkaar hebben gerealiseerd. Wens iedereen een mooi, inspirerend en boeiend weekend. Neem buiten afscheid van Kevin (Kabinetszaken) en stap op de fiets naar huis. Lange dag zit erop.