Woensdag 11 oktober

Trek mijn zwembaantjes aan de Klatteweg. Bereid me vanochtend thuis voor op de raadscommissie Bestuur van vanmiddag. Op de agenda staan de (voortzetting) van de jaarlijkse werkbespreking veiligheid en een tweeminutendebat over de vlaginstructie van de gemeente. Fiets aan het eind van de ochtend naar het Stadhuis. Zwaai aan het Noordeinde naar oud-collega’s Albert van den Bosch en Peter Smit. De pensionado’s genieten op een terras van een kopje koffie. De gehele middag gaat op aan de raadscommissievergadering.

Woon aan het begin van de avond een interreligieuze bijeenkomst bij, buiten aan de voet van het Vredespaleis. Het is een initiatief van de Raad van Kerken in Nederland, het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims (OJCM), de Haagse Gemeenschap van Kerken (HGK), het Humanistische Verbond Haaglanden (HV) en de stichting Prinsjesdagviering. Het is een emotievol moment van gebed, stilte en muziek met bijdragen van Ad van der Helm, Hanneke Gelderblom en Awraham Soetendorp.

Haast me terug naar het Stadhuis. Daar is inmiddels de raadsvergadering begonnen. Raadslid Dennis Groenewold zit plaatsvervangend voor. Sta, voordat de beraadslagingen beginnen, met een korte verklaring stil bij de gebeurtenissen in het Midden-Oosten van de afgelopen dagen. Een lange vergadering volgt. Op de agenda staat het recent gepresenteerde coalitieakkoord. Beëdig na middernacht Robert Barker en Nur Icar tot wethouder en Hanneke Schmeets en Beytullah Çelik tot lid van de gemeenteraad.

Een latertje dus voor alle aanwezigen in de raadzaal, voor én achter de schermen. Praat na tijdens de informele nazit en fiets naar huis. Lig rond half drie op bed.