Woensdag 24 mei

Verricht mijn dagelijkse zwembeurt. Begin vanuit huis als VNG-voorzitter met een digitaal overleg met de voorzitters van de provinciale afdelingen. Doen een rondje langs de velden en spreken over de agenda van de Algemene Ledenvergadering tijdens het komende jaarcongres van de VNG. Plv. directeur van de VNG Pieter Jeroense vergezelt me. Geef via datzelfde MS Teams een interview aan Thijs Niemantsverdriet van het Handelsblad. Onderwerp van gesprek is Femke Halsema.

Ontvang rond het middaguur in het Oude Stadhuis aan de Dagelijkse Groenmarkt de (nieuwe) ambassadeurs van Colombia, Polen, Japan, Turkije en Portugal. Ze delen hun prioriteiten voor hun ambassadeurschap. Spreken ook over zowel de bilaterale als multilaterale functie die zij in Nederland als ambassadeur moeten vervullen. Goed om in deze setting met elkaar (nader) kennis te maken.

Moet meteen door naar de Japanse Tuin in Landgoed Clingendael. Ontmoet aldaar H.E. Shefali Razdan Duggal, de Amerikaanse ambassadeur. Tuinexpert Ariën Tuin leidt ons rond.

De tuin ligt er weer anders bij dan tijdens de opening eind april. Het zonnetje doet ook een hoop.  Spreken tijdens de wandeling met tuinman Levi die ‘monnikenwerk’ verricht om het mos handmatig goed te houden.
De ambassade deelt een foto op Instagram.

Mijn volgende bestemming is de Nassaulaan voor een bilateraal overleg met VNG-algemeen directeur Leonard Geluk. Aan het eind van de middag staat het Vredespaleis op de agenda. Woon een deel bij van de ‘Solemn Sitting’ van de Haagse Academie voor Internationaal Recht ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan. De Academie is een prestigieuze instelling voor hoger onderwijs op het gebied van internationaal recht. Draag, net als de hooggeleerde Geneviève Bastid-Burdeau (voormalig secretaris-generaal van de Academie) en Dominique Kuhling (ministerie van Buitenlandse Zaken), met een toespraak bij aan de opening. Anna Vasilyeva van de Haagse Academie doet me in- en uitgeleide.

Begeef me daarna naar het Anna van Buerenplein waar Plantum, de Nederlandse brancheorganisatie voor zaden en opkweek van jonge planten, in het kader van Fascination of Plants Day een heuse ‘Planten Peepshow’ organiseert. Word allerhartelijkst ontvangen door directeur Niels Louwaars, Livia Hendriks (public affairs manager) en Charlotte Nederpel. Laatstgenoemde leidt mij rond. Leer in de groene kas meer over het belang van de planten en planteninnovatie. Creatief vormgegeven.

Neem ’s avonds deel aan een bijeenkomst van vertegenwoordigers van religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen in Den Haag. Plaats van handeling is de moskee van de stichting Anware Mustafa aan de Herschelstraat. De Federatie Islamitische Organisaties (FIO), vertegenwoordigd door Derwisj Maddoe, en SIORH, vertegenwoordigd door Abdelsadek Maas, zijn de gastorganisaties van de bijeenkomst. Spreek de aanwezigen toe. Inhoudelijk gaat het gesprek deze keer over identiteitsontwikkeling bij jongeren.

Mehmet Day van het Verwey-Jonker Instituut verzorgt een inleiding (‘Identiteitsontwikkeling, of te wel: wie ben ik en waar wil ik bij horen’).

Heb later op de avond, terug thuis, via MS Teams een overleg met raadsgriffier Lilianne Blankwaard en gemeentesecretaris Ilma Merx ter voorbereiding van de gemeenteraadsvergadering van morgen. Stem de laatste punten af. Rond online een eerder overleg vandaag met Leonard Geluk af over het VNG Jaarcongres op 13 en 14 juni in Groningen. Sta rond kwart voor tien via MS Teams op hun verzoek vijf fractievoorzitters uit de gemeenteraad te woord. De inhoud van de loodgieterstas uit het Stadhuis krijgt ten slotte mijn aandacht.