Woensdag 24 november

Fiets voorzichtig heen en weer naar het zwembad. Stang van zadel is stuk. Wandel m’n fiets na afloop naar fietsenmaker Technica aan de Badhuisstraat. Brandweercommandant Esther Lieben informeert mij in alle vroegte telefonisch over de actualiteit. Begin op het Stadhuis met een overleg over de toekomstvisie Scheveningen. Spreek via MS-Teams met Jan Donders (programmamanager), Hans van der Vet (directeur Veiligheid), Wim Kulik (Economische Zaken), Simon Dona en met Charlotte Nauta (BMC). Aardig gesprek over een nog groener, levendiger en veiliger Scheveningen in 2040. Maak samen met Lisette Nijs, directeur projecten bij DSO, digitaal nader kennis met Rob Brinkel. Rob is inmiddels zo’n veertig jaar actief als vastgoedondernemer in het Haagse. Ontvang samen met beleidsadviseur Rinske Hordijk de kunstenaar die aan de slag gaat met mijn portret als ‘oud-burgemeester van Utrecht’. Mag de naam niet onthullen. Blijft dus nog even spannend.

Begroet inmiddels Eva Lemaier die in het kader van het oriëntatieprogramma burgemeestersambt van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters onder anderen bij mij ‘stage’ loopt. Steek ambtgenoot Gerrit-Jan Gorter (Zeewolde) telefonisch een hart onder de riem. Zit via MS-Teams de vergadering voor van het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio Haaglanden. Praat aansluitend rond het middaguur via MS-Teams bij met mijn ambtgenoten uit Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Dit jaar zit Amsterdam de G4 voor, Femke Halsema is dus in ’the lead’. Neem afscheid van Eva

Spoed me aan het begin van de middag naar de Paleiskerk aan de Paleisstraat. Aldaar vindt de presentatie plaats van de Pius Almanak 2022, de ‘Gouden Gids’ van Katholiek Nederland. Leo Fijen, organisator en moderator van de bijeenkomst ontvangt mij samen met Irene Vriens, de voorzitter van de redactie-adviesraad van de almanak. Spreek ter gelegenheid van het verschijnen van de almanak de Piuslezing uit. Ga in op de rol van religieuze en levensbeschouwelijke organisaties en instellingen onder anderen in coronatijd. Pastoor Ad van der Helm (voorzitter van de Haagse Gemeenschap van Kerken) reflecteert op mijn woorden. Vervolgens gaan wij gezamenlijk met de aanwezigen in gesprek. Een inspirerende bijeenkomst. Het Reformatorisch Dagblad doet verslag.

Meteen door naar het Oude Stadhuis aan de Groenmarkt. Reik in de trouwzaal de versierselen uit die behoren bij de Koninklijke ‘Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon’. Waarom? Op 25 februari stond een voertuig geparkeerd aan de Dr. Lelykade op Scheveningen. De bestuurder was uitgestapt om een bestelling op te halen. De passagier bleef in het voertuig achter. Bij het parkeren trok de bestuurder de handrem onvoldoende aan. Het voertuig gleed met de neus van het voertuig dwars over de Dr. Lelykade en over de kademuur de Tweede Haven in. Met gevaar voor eigen leven hebben Nathalie Damen, Cees Castricum en Jurjen Uiterwijk iemand anders leven proberen te redden. Een menslievende daad waarbij sprake was van moed, beleid en zelfopoffering. Daarom besloot Zijne Majesteit de Koning hen alle drie de Erepenning toe te kennen. De penning wordt maar zelden uitgereikt. Het is niet alleen een enorme eer de penning te ontvangen maar ook voor mij om de bijbehorende versierselen uit te reiken.

Foto: Valerie Kuypers

Mijn volgende bestemming is het museum Beeld en Geluid aan de Zeestraat. Draag bij aan de presentatie van het fotoboek Haags Verhaal. Het boek laat een dwarsdoorsnede van de stad zien: van links tot rechts, jong en oud, van hoog tot laag. Hare Majesteit de Koningin krijgt het allereerste exemplaar aangeboden. Spreek de aanwezigen toe. Er is dans van het Mudra Center for Dance, er is muziek en Daniëlle Zawadi leest een gedicht voor. Stefan Wijers en Ouafa Daouayry praten de bijeenkomst aan elkaar. Maak na afloop in de foyer, samen met Koningin Máxima, kennis met vertegenwoordigers van de Chinese Vrouwenvereniging, de Boodschappenbegeleidingsdienst, het Damesleesmuseum, met buurtsportcoaches van Fietsles Allekanten en met medewerkers van Centrum 16-22. Het Haags Verhaal is een initiatief van Astrid Feiter. Het verbindt gemeenschappen uit Den Haag, die normaal niet zo snel met elkaar in contact zouden komen. Hierdoor ontstaan mooie nieuwe verbindingen. De 136 groepsfoto’s van zo’n 3.000 Hagenaars in het boek zijn gemaakt door Piet Gispen. Omroep West doet verslag.

Foto: Piet Gispen

Ga aan het begin van de avond – via een bezoek aan de fraaie drogisterij Van der Gaag aan de dagelijkse Groenmarkt – naar de Venestraat. Bezoek er de pop-up winkel van The Hague’s Finest. Eigenaar Lex Rijkers Meinen vertelt me hoe de winkel, online en hier in de Venestraat, tot stand gekomen is. In de winkel en via de webshop worden meer dan 95 producten uit de Haagse maakindustrie verkocht, van bier en alcoholvrije wijnen, kaarsen, kaasplankjes, strandstoelen tot prints voor aan de muur en natuurlijke verzorgingsproducten. Complimenteer Lex en zijn team (Lune Visser, Elena Laming, Sophie Blommers, Mike Rutten, Nazare Reinders en Eline van Silfhout) met hun prachtige winkel en Haagse bedrijfsconcept. Ga natuurlijk niet met lege handen naar huis. M’n kinderen komen zaterdag. Vandaar.

Eindig m’n werkdag rond half negen in cultuurpaleis Amare. Woon op uitnodiging van Regine Dugardyn de bekendmaking bij van de laureaten voor de Spinozalens. De Spinozalens is een internationale onderscheiding die sinds 1999 in Nederland uitgereikt wordt. De prijs wordt toegekend aan een persoon die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het vlak van het denken over de grondslagen van de ethiek. Voor de prijs komen zowel filosofen, schrijvers als wetenschappers in aanmerking. De prijs dankt haar naam aan de 17e-eeuwse Nederlandse filosoof Baruch Spinoza. Zijn boek ‘Ethica’ leverde een blijvende bijdrage aan het Westerse denken over ethiek. Het digitale evenement vindt, vanzelfsprekend, plaats in de Spinozafoyer. Begroet gastvrouw Daan Rovers en juryvoorzitter Jet Bussemaker. Spreek de ‘aanwezigen’ toe, waarna Jet bekendmaakt dat de Amerikaanse filosoof Martha Nussbaum de Spinozalens 2022 heeft gekregen. Nussbaum zal gelauwerd worden voor haar bijdrage aan de ethische reflectie op het thema ‘gezondheid, risico en samenleving’. Zoals gebruikelijk, selecteerde de jury ook een historische denker. Zij kiezen de Franse filosoof Michel Foucault als laureaat voor 2021. Hij zal worden geëerd met educatief materiaal dat begin volgend jaar wordt gepubliceerd. Mooie plechtigheid. Bel later op de avond met m’n ouders.