Woensdag 25 november

Maak m’n ochtendwandeling. Douche terug thuis en stap op de fiets richting het Stadhuis. Begin met een digitale vergadering met mijn ambtgenoten uit de G4 Femke Halsema, Ahmed Aboutaleb en Peter den Oudsten. Wilma Verschoor (bestuursondersteuning) vergezelt me. Heb vervolgens de eer, als VNG-voorzitter, virtueel uit handen van Adriana van Dooijeweert, de ‘Gids voor gemeenten. Opvang voor slachtoffers van geweld in de privésfeer als mensenrecht’ in ontvangst te mogen nemen. Het College voor de Rechten van de Mens – waar Adriana de voorzitter van is –  heeft de gids ontwikkeld om gemeenten te helpen de mensenrechten van vrouwen in een kwetsbare situatie te beschermen en te bevorderen. Spreek enkele dankwoorden uit. En dit alles – en terecht – op de Internationale Dag tegen geweld tegen vrouwen.

Spoed me richting de raadzaal. Daar begint om tien uur de vergadering van de Haagse gemeenteraad. De vergadering vindt plaats met een quorum (‘minimaal aantal raadsleden dat aanwezig moet zijn om een vergadering te openen en te beraadslagen’) en zonder publiek. Dit vanwege de coronamaatregelen. Alle raadsleden nemen vanavond deel aan de stemmingen tijdens een digitale raadsvergadering. De raadsleden Chris van der Helm en Dennis Groenewold nemen het vergadervoorzitterschap tijdelijk over als ik de raadzaal in verband met andere verplichtingen even moet verlaten of als ik vanuit de portefeuille zelf vragen moet beantwoorden. Verwelkom ‘s middags een groep kinderen op het Stadhuis. Zij overhandigen tekeningen naar aanleiding van de oproep in het Sinterklaasjournaal. Het zijn fraaie tekeningen. Iedereen heeft z’n best gedaan voor de Sint. Beloof de tekeningen en knutselwerken zo snel mogelijk aan Sinterklaas te overhandigen. Isabelle (kabinetszaken) heeft nog een kleine verrassing voor de kinderen.

Verslaggever Pim, cameraman Jos (allebei van Den Haag FM) en verslaggever Irene, fotograaf Frank en cameraman Perry (AD Haagsche Courant) zijn aanwezig. Zij spreken met een aantal kinderen en met mij over Sinterklaas (in coronatijd). Gaan tenslotte met z’n allen op de foto.

Foto: Den Haag FM

Begeef me met Marjolein (kabinetszaken) naar de Haagse tramremise aan de Ter Borchstraat. Open in mijn rol als voorzitter het jaarlijkse MRDH LIVE!-evenement. Den Haag is dit jaar ‘gaststad’ van het evenement, zij het digitaal. Bestuurders en gemeenteraadsleden uit de 23 MRDH-gemeenten zijn voor deze bijeenkomst uitgenodigd (via livestream).

Bij de tramremise doen Victor Dobbe (manager Strategie en Bestuur) en Anouk Kamps (congresorganisatie) mij in- en uitgeleide. Spreek als openingshandeling met presentator Joost Hoebink over het thema van het evenement ‘Kansen benutten, samen sterker uit de crisis’. Neem afscheid en ga snel terug naar het Stadhuis.

Zit aan het begin van de avond een laatste deel van de gemeenteraadsvergadering voor. Tegen half zeven verlaat ik de vergadering om bij de hoofdingang samen met wethouder Bert van Alphen bij te dragen aan een bijeenkomst in het kader van ‘Orange the World’, de internationale campagne tegen geweld tegen vrouwen. Mijn oog valt direct op de krijttekeningen met seksistische uitspraken. De Haagse Claudia krijt teksten die zij naar haar hoofd krijgt uit protest op Haagse straten. Vreselijk.

De 19-jarige Amara – zij won onlangs ‘Spoken Word 070’ – trapt de bijeenkomst af met een eigen tekst over straatintimidatie.

Verlicht voor Orange the World samen met wethouder Bert van Alphen met een druk op een rode knop het Haagse Stadhuis oranje. Onderteken daarna de Safe Streets verklaring van de Verenigde Naties. De verklaring roept overheden op straatintimidatie aan te pakken. Dit doet de gemeente Den Haag onder andere door dit jaar nog een bewonersonderzoek te houden naar straatintimidatie. Fiets naar huis en ga vroeg naar bed.