Woensdag 30 juni

Maak m’n ochtendwandeling in de wijk. Werk vanochtend thuis. Begin om negen uur met een overleg via MS Teams met m’n collega-voorzitters van het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen. Log daarna – met hulp van de inmiddels gearriveerde IT-tovenaar Chris Rojer – opnieuw in op MS Teams. Spreek met reporter Joyce Hoogland over mijn eerste jaar als burgemeester van Den Haag. Vertel haar hoe lastig het is om een stad te leren kennen tijdens de COVID 19 periode.

Heb telefonisch overleg met Ingrid Thijssen (VNO-NCW). Zit via MS Teams vergaderingen voor van het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio Haaglanden en een vergadering van de burgemeesters uit de vier grote steden (G4). Fiets rond het middaguur naar de binnenstad. Maak samen met Nazli Tüzer (directie veiligheid) op het Stadhuis (nader) kennis met Hans en Hennie Steenwijk, die een ouderensoos (stichting Christiaanhof ouderenzorg) aan De La Reyweg in Transvaal runnen. Ze informeren mij als actieve bewoners over de ‘staat’ van de openbare ruimte in hun directe woonomgeving. De stapels huisvuil zijn een grote ergernis.

Loop naar de raadzaal waar raadsvoorlichter Lars de Groot me opvangt voor de opnames van een filmpje voor ‘Raad en Daad’. Het project ‘Raad en Daad’ zorgt ervoor dat elke basisschoolleerling een keer in de raadzaal is geweest en meemaakt hoe gemeentepolitiek in zijn werk gaat. Zo leren kinderen dat de beslissingen van de gemeenteraad ook hun leven raken. In het filmpje stellen vijf kinderen vragen over mijn hobby’s, wat ik nu precies doe als burgemeester en of ik altijd al burgemeester heb willen worden. Sluit af met een oproep aan kinderen om zich voor ‘Raad en Daad’ aan te melden. De gemeenteraadsleden Robin Smit (Partij voor de Dieren) en Cees Pluimgraaff (CDA) zien erop toe dat het goed verloopt.

Meteen door naar het Wethouder Verheulplantsoen in Leidschenveen-Ypenburg. Draag aldaar bij aan het instraten van een Gulden Klinker. Doe dat in aanwezigheid van buurtbewoners, ondernemers, het buurtpreventieteam Singels, de kinderen van kinderopvang UP, stadsdeeldirecteur Petra Sevinga en Willem Hus (Mr. Gulden Klinker). Maak kennis met Frank Davids die dagelijks in zijn scootmobiel een rondje maakt om bij het plantsoen zwerfvuil te rapen. Zijn echtgenote Miep is ook actief. Goed om te zien dat ook deze buurt zich inzet om hun leefomgeving schoner, veiliger en leefbaarder te maken. De Gulden Klinker is al 27 jaar de aanmoedigingsprijs van de gemeente Den Haag om dit soort buurtinitiatieven te belonen. Spreek de aanwezigen kort toe en reik een waardebon van duizend euro uit aan initiatiefneemster Henny Lauw. De waardebon wil ze gebruiken voor de aankoop van een speeltoestel voor kinderen met een beperking. Hoop dat het lukt.

Wip aan bij oud-Edammer Mireille Groot en haar gezin. De MS-patiënte woont alweer enige tijd aan het Visdiefhof in Den Haag. Haar moeder Riet Groot – woonachtig in Delft – is er ook. Halen vrolijke herinneringen op. Mireille – bijnaam Smeus – was net als mijn broer Koos actief bij Bosvolk (‘Stonden met Anneke Molenaar tijdens Damslag op de Dam’). Krijg na afloop ‘Scheve Jan’ roomboterkoekjes van ‘Stadsbakkerij de Diamanten ring’ uit Delft als kadootje mee (‘Jij komt uit Edam, de stad van de scheve Speeltoren’).

Neem vervolgens op uitnodiging van Thom de Graaf samen met Leonard Geluk (algemeen directeur VNG) deel aan een symposium over ‘de toekomst van het middenbestuur’ van en bij de Raad van State ter gelegenheid van het afscheid van staatsraad en goede bekende Jan Franssen.

In de balzaal verzorgen de commissarissen van de Koning Ina Adema (Brabant) en John Berends (Gelderland) en de hooggeleerde senator Hans Engels een inleiding. Staatsraad Richard van Zwol en Jan zelve reflecteren op de bijdragen. Leuk om Jan na afloop nog even hebben kunnen spreken. Neem afscheid en stap op de fiets richting huis.

Neem ‘s avonds via MS Teams deel aan een vergadering van de bestuurlijke stuurgroep Toekomst Scheveningen Badplaats samen met de wethouders Anne Mulder, Robert van Asten en Saskia Bruines. We blikken terug op de afgelopen weken en kijken vooruit welke maatregelen we voor de zomerperiode nog extra kunnen en moeten nemen. Heb telefonisch overleg met Mariëlle de Vuijst (chef kabinet Utrecht), Wilma Verschoor (hoofd bestuursadvies) en wederom met wethouder Saskia Bruines.

Begeef me in de loop van de avond naar de studio van Radio Live Oranje aan de Goudlaan in Loosduinen. Erik de Rooij nodigde me uit om in het kader van het ‘beroep van de maand’ te vertellen over mijn werk als Burgemeester. Mag drie muzieknummers uitkiezen (Dancing Queen van ABBA, Saturday Night van Herman Brood (de bigband versie) en Scheveningen van Wim Sonneveld). Leg mijn keuze ook uit. Krijg na afloop een boeketje zonnebloemen kado. Snel naar huis. Was weer een lange dag.