Woensdag 7 december

Eindelijk lukt het. Ga voor het eerst sinds 7 oktober weer zwemmen. Heerlijk. Fiets daartoe heen en weer naar de Seinpoststraat. Werk vanochtend thuis. Bereid de vergadering van de gemeenteraadscommissie van vanavond voor. Bel met bestuursadviseur Bernadette en met good old Jeanette van Heijningen. Fiets aan het eind van de ochtend naar de Frederik Hendriklaan. Doe er een paar boodschappen en koop een kerstboom. Ga aan het begin van de middag langs bij de aftrap van de 100e Integrale Handhavingsactie.


In de grote zaal van de sportvereniging Esdo aan de Hengelolaan komen zo’n 200 mensen van 12 verschillende partners bijeen om met de actie bij te dragen aan een veilige leefomgeving. Wens hen succes en reik op verzoek van wijkaccount veiligheid Arjen Ouwehand een kleine attentie uit aan David Waalewijn, voormalig wijkaccount veiligheid belast met de organisatie van de handhavingsacties en nu werkzaam bij de Haagse Pandbrigade. Alle deelnemers krijgen na afloop de attentie.

Bereid aan het eind van de middag via MS-Teams samen met raadslid Dennis Groenewold, de raadsgriffier en de gemeentesecretaris de bijeenkomst voor waarin het nieuwe college en het presidium van de gemeenteraad elkaar ontmoeten.

Ga meteen door naar Hotel Des Indes aan het Lange Voorhout. Directeur Yvonne van der Klaauw heet me vriendelijk welkom. Word voorgesteld aan Steven (‘Ik ben de man van de knoppen’) die uitleg geeft over de te volbrengen handeling. Ontsteek, na een korte toespraak, de verlichting van de kerstboom die in de lounge staat. De kerstboom staat er schitterend bij.

Race naar begraafplaats Ockenburg aan de gelijknamige straat. Condoleer daar één van mijn naaste medewerkers en de familie met het overlijden van zijn echtgenote. Aangrijpend en emotioneel. Beantwoord, onderweg terug naar het Stadhuis, telefonisch een paar vragen van Michiel van Gruijthuisen van het AD Den Haag. De hele avond gaat op aan een vergadering van de commissie Bestuur over het stadsdeel Laak en de veiligheid in wijken. Ook de wethouders Anne Mulder, Mariëlle Vavier, Martijn Balster, Arjen Kapteijns en Kavita Parbhudayal zijn aanwezig. Het wordt een lange avond, de vergadering wordt rond half één gesloten. Lig om twee uur op bed. Gekkenwerk. Desalniettemin lag de kerstboom vanmiddag in de voortuin en staat ie inmiddels op m’n balkon.