Zaterdag en zondag 16 en 17 september

Ochtendwandel heen en weer naar het Vredespaleis. In de omgeving van het paleis laat een haan van zich horen. Het weer is mooi. Zonnig. Leuk voor het Prinsjesontbijt. Dat kan dit jaar weer buiten aan de Hofvijver plaatsvinden. Ruim 500 ontbijtgasten uit de hele stad (alle acht stadsdelen) nemen deel. Voor deze editie zijn mensen uit het onderwijs als speciale gasten uitgenodigd. Verwelkom samen met presentatrice Elodie Verweij vanaf een boot van De Ooievaart alle ontbijtgasten. Altijd mooi om het Binnenhof en de Lange Vijverberg vanaf het water te zien. Wandel langs de tafels. Spreek met zoveel mogelijk mensen. Het is een vrolijk geheel. Krijg na afloop van Peter Duijvesteijn een aandenken (‘Grachtûh Baggâh’) aan het 20-jarig bestaan van De Ooievaart.

Bel met m’n woordvoerder Robin Middel. Wens aan het Notenplein (Loosduinen) de heer en mevrouw De Vries-Schneider van harte geluk met hun 70-jarig huwelijk. Ze kennen elkaar van kinds af aan – ze speelden in de buurt waar zij samen opgroeiden. “Mijn vrouw is mijn rugzakje”, vertelt bruidegom Bram lachend. Zij gingen ooit met de handschoen in ondertrouw. “Hij diende toen in Nederlands-Indië”, vertelt de bruid. Ze woonden ook enkele jaren in Benidorm. Het is gezellig in de tuin, die vol zit met kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Begroet kleinzoon Robbie. Kok bij Siemens maar ook zanger.

Zit aan het eind van de ochtend een ingelaste (online) vergadering van de driehoek voor. Algemeen commandant Mariëlle informeert ons over de meest actuele stand van zaken rond een demonstratie op het Malieveld (Diaspora) en de zoveelste illegale blokkade van de A12. Heb na afloop telefonisch overleg met politiechef Karin Krukkert en met directeur Veiligheid Herke Elbers. Bel ook met m’n moeder in Edam. Gezellig.

Bezoek in de loop van de middag de Witte de Withstraat. In Den Haag hebben we al 70 jaar het ‘Literaturhaus Deutsche Bibliothek‘. Dit jaar bestaat de bibliotheek 70 jaar (en de Zeehelden buurtbibliotheek vijf jaar). Ben in gezelschap van de Duitse ambassadeur Z.E. Cyrill Nunn. Voorzitter Roswitha Bates-Schmidt en penningmeester Ben Navis verwelkomen ons. Hun kleinschalige bibliotheek in het Zeeheldenkwartier wordt geheel door vrijwilligers gerund. Er worden regelmatig voordrachten, lezingen en filmavonden georganiseerd. Houd net als de voorzitter, penningmeester en ambassadeur een toespraak en geniet na afloop van een heerlijk stukje Käsekuchen.

Heb, terug thuis, telefonisch overleg met ambtgenoot Marja van Bijsterveldt (Delft) en opnieuw met politiechef Karin Krukkert. Ben ’s avonds met Simone en Henk en Julia Westbroek te gast bij Pierre Wind in het Trammmhuys aan de Laan van Middenburg in Voorburg. De moeite waard.

Slaap zondagochtend een beetje uit. Vermaak me in de privésfeer. Fiets ’s middags met Simone richting het strand. Gebruiken bij The Fat Mermaid buiten op het terras de lunch. Doe een paar boodschappen in de Keizerstraat en fiets naar huis. Fietsen aan het einde van de middag naar theater Diligentia. Ben daar op uitnodiging van het bestuur van het Prinsjesfestival voor een uitvoering van het jaarlijkse Prinsjescabaret. De ambassadeurs van het Prinsjescabaret Pieter Derks, Sanne Wallis de Vries en Patrick Nederkoorn verzorgen een vermakelijk programma.

Fietsen naar huis en ga op tijd naar bed.