Dinsdag 10 oktober

Ga zwemmen. Ben extra vroeg op het Stadhuis. Bespreek met de gemeentesecretaris de agenda van de collegevergadering die later vanochtend volgt. Loop naar de raadzaal. Jaarlijks vindt een ontmoeting plaats van alle secretaresses en bestuursassistenten van de wethouders, gemeentesecretarissen en burgemeesters in de regio Den Haag. Dit jaar is Den Haag gastvrouw en -heer. Spreek enkele welkomstwoorden uit. Vakmensen als deze zijn cruciaal voor het functioneren van de bestuurders ten behoeve van de lokale publieke zaak in onze regio (Delft, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland, Zoetermeer en Den Haag). Een bestuurlijk secretariaat werkt doorgaans goed als zij de werkzaamheden onzichtbaar en geruisloos doen. Een medewerker op het secretariaat moet kunnen omgaan met de grillen van bestuurders en is een belangrijke schakel en spin in het web binnen en buiten de organisatie. Voor mij zijn zij een stabiele factor te midden van de (partij)politieke stormen. Moet het vanochtend een paar uurtjes zonder hen doen. De onmisbaarheid van het secretariaat zullen alle collega’s vandaag extra ervaren. Wens alle deelnemers een leuke ochtend toe.

Race terug naar de collegekamer. Zit de collegevergadering voor – de laatste reguliere collegevergadering in deze samenstelling. Koppel ’s middags na afloop van de vergadering de besluiten terug aan een paar naaste medewerkers.

Ontvang in de loop van de middag in de collegekamer vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap in Den Haag, onder andere van de Joods Liberale Gemeente, de Nederlands Israëlitische Gemeente (NIG), het Joods woonzorgcentrum en het CIDI. Hoor en voel de emoties en wat de actuele situatie in het Midden-Oosten doet met de Joodse gemeenschap in Den Haag en daarbuiten. Alejandro, Sjlomo, Arjéh, Roy Wonder, rabbijn Shmuel Katzman, Hans en Sharon verwoorden hun opvattingen en ervaringen met de grootst mogelijke helderheid.

Overleg aansluitend in dezelfde collegekamer met een aantal bewoners uit de binnenstad. Ze zijn woonachtig rondom het Plein (de Herenstraat in het bijzonder). Veiligheidsregisseur Dilara, horeca-adviseur Enrique en bestuursadviseur Nathalie sluiten bij het gesprek aan. Spreken over de overlast die de bewoners ervaren en welke acties ondernomen kunnen worden om dit te beperken. Spreken af om over enkele weken opnieuw samen te komen om de vorderingen te bespreken. Zit om vijf uur de vergadering voor van het Fractievoorzittersoverleg (FVO) van de gemeenteraad. Nemen de agenda door van de (extra) gemeenteraadsvergadering van morgenavond.

Gebruik tussen de bedrijven door het avondeten op mijn werkkamer. Begeef me tegen zessen naar het Atrium in de hal van het Stadhuis waar de Zuid-Koreaanse ambassade met de fototentoonstelling ‘Verleden en heden van onze eeuwige helden’ het 70-jarig jubileum van de wapenstilstand in de Koreaanse oorlog herdenkt. Ambassadeur Z.E. Huong-chan Choe en zijn echtgenote Hyejung Kim leiden mij rond. De tentoonstelling is tot en met 24 oktober in het Atrium van het Stadhuis te bewonderen. De volksliederen van Zuid-Korea en Nederland worden gezongen. Spreek – net als de ambassadeur en de voorzitter van de Vereniging Oud Korea Strijders Paul Gommers – de voormalige Koreastrijders, hun familieleden en de andere genodigden toe. Goed om te weten dat er ook Haagse veteranen aanwezig zijn.

De ambassadeur reikt aan het einde van de ceremonie vijftien ‘Ambassadeur voor Vrede-medailles’ uit aan de veteranen. Groet Bernard Mullers en praat bij met Dominique Kühling van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Chiu Man van de politie houdt me telefonisch op de hoogte van de actualiteit. Bel met directeur Veiligheid Herke Elbers.

Haast me naar Muzee Scheveningen. Daar is een bijeenkomst van de buurtpreventieteams van Noord-Scheveningen (onder leiding van Riet van Beveren), Statenkwartier (onder leiding van Jolanda Letterie) en Duinoord (onder leiding van Dimf de Bekker). Veiligheidsregisseur Aniek van Doezum wacht me buiten op. Spreek op uitnodiging van Riet – die ik afgelopen voorjaar de versierselen die horen bij een Koninklijke onderscheiding mocht opspelden – de leden van de drie buurtpreventieteams toe. Beantwoord vragen. Ben trots op hun inzet voor de wijken en op de enorme betrokkenheid van de gemeentelijke handhavers, medewerkers en wijkagenten. Top.

Het Multicultureel Ontmoetingscentrum Schilderswijk in de Teniersstraat is mijn laatste bestemming vandaag. Draag bij aan de opening van het Alzheimer Trefpunt Haaglanden. Onthul samen met voorzitter Gert Teusink het bord van het Trefpunt.

Het Alzheimer Trefpunt is bedoeld voor ontmoetingen en informatie voor iedereen die te maken krijgt met dementie in de naaste omgeving of om andere redenen is geïnteresseerd. In de Schilderswijk is er met name veel ruimte en aandacht voor bewoners die een migratieachtergrond hebben. Begroet gemeenteraadslid Lenne Baboeram en oud-wethouder Bert van Alphen. Annelies Meybaum, goede bekende en secretaris van Alzheimer Nederland Regio Haaglanden, doet me in- en uitgeleide.