Dinsdag 29 maart

Ochtendwandel heen en weer naar het Vredespaleis. Praat vanuit huis via MS-Teams bij met gemeentesecretaris Ilma Merx en raadsgriffier Lilianne Blankwaard. Neem aansluitend met Ilma de collegevergadering van zo meteen door. Zit, inmiddels op het Stadhuis aangekomen, de collegevergadering voor. Koppel deze na afloop ’s middags terug aan een aantal naaste medewerkers. Bespreek met Hans, Bernadette, Annelou en Fleur een paar actualiteiten. De hooggeleerde Geerten Boogaard belt, net als – over een geheel ander onderwerp – mijn ambtsvoorganger Jozias van Aartsen. Bel zelf met m’n vader. Hij informeert mij over zijn gezondheid. Wip in de loop van de middag aan bij kapper Nigel in de Korte Houtstraat. Wandel terug naar het stadhuis. Maak aansluitend aan de Nieuwe Duinweg in het muzieklokaal bij het Maris College Belgisch Park kennis met een meneer die de muzikale begeleiding gaat verzorgen bij de komende lintjesregen.

Draag op uitnodiging van Jan Petit, een actieve bewoner uit de Van Dorpstraat, bij aan de onthulling van de lessenaar (informatiepaneel) over het Mesdagduin en het buitenatelier van Hendrik Willem Mesdag en zijn vrouw Sientje van Houten. Mooi dat hij samen met de experts van Panorama Mesdag (directeur Minke Schat is aanwezig) de geschiedenis heeft vastgelegd en toegankelijk heeft gemaakt voor iedereen. Spreek de aanwezigen toe. Al vertellend over zijn strijd voor het behoud van het Doornduin als belangrijk natuurgebied, leidt Jan Petit ons naar het uitkijkpunt. Daar treffen we een moeder met haar drie kinderen uit Oekraïne die onderdak hebben gekregen bij de familie Jonkers. De kleindochter van Jan Petit, Stella, overhandigt mij ondertussen een kleurrijke zelfgemaakte ambtsketen.

Neem ’s avonds afscheid van de oude gemeenteraad. Doe dat in een bijzondere raadsvergadering. Aan het begin van de vergadering herdenk ik ambtsvoorganger en ereburger Ad Havermans. Zijn echtgenote Greetje en de kinderen Karolien, Ad-Jan, Susan en de kleinkinderen Tijs, Bram, Susan, Dirk en Greetje zijn hierbij aanwezig.

Spreek, na enkele inleidende woorden, vervolgens de vertrekkende leden (20 van de 23 vertrekkende leden zijn aanwezig) toe, uit mijn respect en bedank ze. Benadruk dat ze in een gedenkwaardige periode door zijn gegaan met hun inzet voor de stad, en steeds grote betrokkenheid toonden bij de gebeurtenissen de afgelopen vier jaar. Sta in het bijzonder stil bij het afscheid van Joris Wijsmuller, de nestor van de raad die na 24 jaar afzwaait. De informele nazit is gezellig. Voor mijn doen een latertje.