Donderdag 5 oktober

Bezoek na mijn zwembeurt in het kader van de Kinderboekenweek (thema: ‘bij mij thuis’) de Meester Schabergschool aan de Sirtemastraat. Den Haag telt 165 basisscholen, waaronder deze bijzondere in de wijk Kortenbos vlakbij het gelijknamige buurtpark.

Ben hier op uitnodiging van Lisa Janssen. Ontmoette haar afgelopen maart bij de opening van Tommy’s en Zuurveen, een horecaonderneming in het centrum waar haar broer Tom mede-eigenaar van is. Voor de circa 50 leerlingen van dit schooltje is Nederlands de tweede taal die ze leren. En bij dat leren helpt een goed boek en gesprek, zo weten leerkrachten als Lisa als de beste. Lisa stelt mij voor aan haar collega’s en aan de leerlingen met wie ik een gezellige ontmoeting heb. Lees voor uit het prentenleesboek ‘Kat Kaat is weg’ van Joke de Jonge en Juliette de Wit. De kinderen zingen, maken een dansje en bewonderen elkaars kettingen.


Deel een serie foto’s over deze vrolijke ontmoeting op Instagram. Leuk bezoek. Stap, terug thuis, op de fiets richting het Stadhuis.

Spreek in de collegekamer samen met directeur Veiligheid Herke Elbers met Daan Rijnders (Digitaal Veilig Den Haag) en Koen Gijsbers (generaal-major bd) over de voorbereiding van een cybercrisisoefening. Praat bij met goede bekende én Tweede Kamerlid Judith Tielen. Neem aan het begin van de middag met bestuursassistent Pauline en kabinetschef Eline de agenda van de komende weken en enkele actualiteiten door. De rest van de middag en de hele avond staan in het teken van een vergadering van de gemeenteraad. Wandel tegen half twee vanaf mijn werkkamer naar de eerste verdieping. Zeg in de commissieperskamer gedag tegen medewerkers die op zogeheten ‘werksafari’ zijn en kennismaken met het reilen en zeilen van de gemeenteraad. Loop door naar de raadzaal. Een lange raadsvergadering wacht. Neem afscheid van VVD-gemeenteraadslid Alexander Roep. Beëdig Martin van den Goorbergh als zijn opvolger.

Zit aan het eind van de middag – tussen de bedrijven door – via MS Teams een ingelaste vergadering voor van de driehoek. Ralf Sluijs treedt deze vergadering op als plaatsvervangend voorzitter. Avondeet op mijn werkkamer samen met naaste medewerkers Nathalie, Tuti en Robin. Neem ’s avonds deel aan de afrondingen van het debat over de jaarwisseling en de blokkades van de A12. Aan het eind van de agenda en na de stemmingen en de stemverklaringen vindt tussen elf en twaalf uur de hoorzitting plaats van twee kandidaat-wethouders. Sluit even voor twaalven de raadsvergadering. De informele nazit is als altijd gezellig. Fiets naar huis. Een latertje.