Maandag 21 februari

Doe m’n dagelijkse zwembeurt. Zie als ik op m’n fiets stap – er staat een stevige tegenwind – op de terugweg naar huis dat het al bijna licht is. Het voorjaar komt er langzaam aan. De maandagse werkdag begint, traditiegetrouw met een terug- en vooruitblik op de afgelopen en komende week met mijn naaste medewerkers. Een digitale vergadering van de lokale driehoek volgt. Wegens vakantie laat de hoofdofficier van justitie zich vervangen door zijn plaatsvervanger, Marjolein Hoogland. Benjamin, districtschef politie, vertelt over het afgelopen weekend en de ruim 18.000 telefoontjes die bij het operationeel centrum binnenkwamen, als gevolg van de storm (Eunice). Spreek na afloop kort de (politieke) actualiteiten door met de bestuursadviseurs, de directeur veiligheid en m’n woordvoerder.

Zit, via de digitale weg de vergadering voor van het dagelijks bestuur van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH). Op de agenda staat onder andere de tussenevaluatie, die ook met de Haagse gemeenteraad is besproken. Ontvang vervolgens documentairemaker Robbie Peeters en zijn cameraman Thijs. Spreken over een aantal specifieke Haagse zaken, waarover later meer.

Heb een overleg met directeur belastingzaken Peter van Heerwaarden. Een korte (digitale) vergadering van de staf burgerzaken vanuit de collegekamer volgt. De gemeenteraadsverkiezingen krijgen alle aandacht van projectleider Arjan Brak, directeur Publiekszaken René van Kuilenburg en gemeenteraadsgriffier Lilianne Blankwaard. Bezoek ’s middags, samen met minister Hanke Bruins Slot, de loods aan De Werf waar de Unit Verkiezingen op dit moment hard bezig is de enorme operatie ‘verkiezingen’ voor te bereiden. Zie dat er ruim duizend stemhokjes, meer dan een half miljoen rode potloodjes en rijen groen gele bakken klaarstaan om op 14, 15 en 16 maart de 276 stembureaus gereed te maken. De medewerkers Roland en Rob leiden ons met kennis van zaken rond. Het AD, Omroep West en de Telegraaf doen verslag.

Foto’s: Martijn Beekman

Neem aan het begin van de avond, terug in het Stadhuis in het Atrium, het eerste exemplaar in ontvangst van het boek ‘Amal dit is mijn Stad‘. Het boek is gemaakt door bewoners van het voormalige gebouw van het ministerie van Sociale Zaken in het Bezuidenhout. In het boek staan bijzondere verhalen van de bewoners van het pand. Programmamanager Esther Geradts leidt de bijeenkomst in, waarna fotograaf Nick en schrijver Geert iets vertellen over de totstandkoming van het boek. Spreek na de overhandiging van het eerste exemplaar de aanwezigen toe. Een rondleiding door de makers (onder anderen Emilou en Michaele) volgt. De verhalen zijn aangrijpend.

Neem daarna deel aan de jaarlijkse bestuurdersbijeenkomst georganiseerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de VNG. Opnieuw helaas digitaal. Dit jaar vanuit Beeld en Geluid aan de Zeestraat. Begroet de bewindspersonen Dilan Yeşilgöz (minister van Justitie en Veiligheid), Franc Weerwind (minister voor Rechtsbescherming), Eric van der Burg (staatssecretaris van Justitie en Veiligheid) en dagvoorzitter Marco Zannoni (directeur Nationale Crisisbeheersing en Bewaken en Beveiligen bij de NCTV). De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hanke Bruins Slot belt in. Spreek enkele welkomstwoorden uit. Een inleiding door Marnix Eysink Smeets (lector Publiek Vertrouwen) over maatschappelijke onrust volgt.

Neem deel aan twee deelsessies (over maatschappelijke onrust en polarisatie en over zorg en veiligheid) en draag bij aan de plenaire afsluiting. Krijg in een papieren ‘doggybag’ van Karsten&Kuiper vers avondeten mee voor thuis. Zeg gedag en begroet onderweg naar buiten een aantal (kandidaat) gemeenteraadsleden (‘Er is hier zo een verkiezingsdebat over het Zeeheldenkwartier’) en een aantal bewoners. Krijg van Guinevere Moerman van de bewonersorganisatie een fraaie waterkan overhandigd. Neem, terug thuis, later op de avond deel aan een digitaal overleg met m’n collega-voorzitters van de Unie van Waterschappen en het Interprovinciaal Overleg. Slotsom: wat mij betreft blijft er veel te wensen over als het gaat om het recent aangetreden kabinet Rutte IV. Zie dat mijn bijdrage aan een afscheidsbericht voor gemeenteraadslid Joris Wijsmuller inmiddels bekend is gemaakt. Joris verdient het. Ga snel naar bed. Het is laat.