Maandag 30 oktober

Het regent behoorlijk als ik in alle vroegte heen en weer naar de Klatteweg rijd om te gaan zwemmen. Fiets vanaf huis – het is gelukkig droog – richting de binnenstad. Begin op het Stadhuis met een overleg met directeur Bestuurszaken Peter van Heerwaarden en kabinetschef Eline Tops-Visser. Onderwerp: monumenten en gedenktekens. De drie gebruikelijke vergaderingen van de maandagochtend volgen. Eerst het ‘sebaca-overleg’ met het team van naaste medewerkers voor advies, secretariaat en (social) mediazaken. Tekstschrijver Bas van Horn deelt een lekkernij uit ter gelegenheid van zijn verjaardag.

De vergaderingen van de driehoek en de staf Veiligheid volgen. Bel met Roy Cohen van de Joodse gemeenschap.

Ga aan het eind van de ochtend richting het Oude Stadhuis aan de Dagelijkse Groenmarkt. Maak tijdens de lunch (nader) kennis met de nieuwe ambassadeurs van Ivoorkust, Australië, Brazilië, Tsjechië en Canada. Goed om ze te ontmoeten en met hen de prioriteiten van hun ambassadeurschap te bespreken.

Bezoek in de loop van de middag de Kas van Villa Ockenburgh aan de Monsterseweg. De Bataaf Mannenmode aan de Hoofdstraat in Loosduinen bestaat 100 jaar; commissaris van de Koning Jaap Smit bekroont dit jubileum vandaag met de toekenning van het Predicaat Hofleverancier. Fred Zuiderwijk praat de bijeenkomst vrolijk aan elkaar. De Bataaf Mannenmode is een familiebedrijf. Grootvader Van Es begon in 1923 zijn eerste winkel aan de Hobbemastraat. De winkel – in een sector die van grote waarde is voor onze stedelijk economie en de leefbaarheid van onze stad – is een begrip in Loosduinen en omgeving. Familiebedrijven liggen mij na aan het hart (mijn grootvader en later mijn ooms hadden in Edam een groothandel in kaas). Wens de familie, Frank, Mirjam, Björn, Sven en Aafke, van harte geluk met deze prachtige mijlpaal.

Ontmoet daarna buiten de Kas August Verdonck, Karin Zwinkels en een grote groep enthousiaste tuinvrijwilligers. Mocht vorig jaar – tijdens een werkbezoek aan de vrijwilligers – een mispelboom in ontvangst nemen. De boom is inmiddels geplant en sinds vanmiddag voorzien van een naambordje met mijn naam erop. Eervol.

Meteen door naar het kantoor van Slachtofferhulp aan de Koninginnegracht. Reik een Haagse Stadsspeld uit aan acht vrijwilligers. Aan de dames Kalkhoven, Smaling, Nell en De Graaf en de heren Lucas, De Walick, Van der Slot en Granviel.

Een verdiende blijk van waardering. Het zijn getrainde en ervaren vrijwilligers die al ruim tien jaar contact leggen met mensen die een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt. Het zijn mensen die er zijn als iemand erdoorheen zit, die altijd de telefoon opnemen. Zie en hoor ook veel waardering van de aanwezige familie en vrienden. Bedank iedereen voor de enorme inzet. Deel na afloop een fotoserie op Instagram.

Praat, terug op het Stadhuis, bij met voormalig schepen Sabine van Dooren (Kapellen, België). Moet meteen door naar de synagoge van de Liberaal Joodse Gemeente (LJG Den Haag) aan de Prinsessegracht voor een bijeenkomst met religieuze en levensbeschouwelijke organisaties. Deze bijeenkomsten organiseert de gemeente (tenminste) twee keer per jaar om de contacten te onderhouden zodat je elkaar weet te vinden als het nodig is. Vanavond is er een regulier overleg in een spannende tijd. Ben dankbaar dat de Liberaal Joodse Gemeente ook nu het gezelschap gastvrij ontvangt met een warme maaltijd. Rabbijn Marianne van Praag en LJG-voorzitter Alejandro Bank verwelkomen mij. Wethouder Mariëlle Vavier is aanwezig, wethouder Hilbert Bredemeijer is helaas verhinderd. Hassan al-Ghazi, al enige tijd vanuit de gemeente Den Haag spil in de contacten met de religieuze en levensbeschouwelijke organisaties, treedt op als spreekstalmeester. De rabbijn opent de bijeenkomst met een pleidooi om elkaars leed te zien en erkennen. Roep zelf de aanwezigen op om niet de ellende van elders te ‘importeren’, maar veel liever en beter de vrede te ‘exporteren’. De hooggeleerde Hans Boutellier (Polarisatie & Veerkracht) verzorgt een inleiding over hoe religieuze en levensbeschouwelijke organisaties zich tot de (lokale) overheden verhouden. Indrukwekkend. In de daaropvolgende deelsessies is gelegenheid om nader met elkaar in gesprek te gaan en gedachten uit te wisselen. Neem deel aan de sessie onder leiding van stadsdeeldirecteur Petra Sevinga, de andere sessies worden geleid door Hans Boutellier en stadsdeeldirecteur Hassan el Houari. Blik aan het eind van de bijeenkomst na een korte terugkoppeling samen met wethouder Vavier terug op hetgeen is besproken. Zeer de moeite waard allemaal. Voor de liefhebbers volgt een rondleiding door de prachtige synagoge.

Stap op de fiets en ga – helaas in de stromende regen – huiswaarts. Heb, terug thuis, via MS-teams een overleg met gemeentesecretaris Ilma Merx. Nemen de agenda van de collegevergadering van morgenochtend door. Besteed daarna aandacht aan de inhoud van de tassen uit het Stadhuis.